W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) trwają szkolenia dla dydaktyków z zakresu nauczania online. Wciąż jednak są poszukiwane osoby, które chciałyby poprowadzić kolejne takie szkolenia.

Obecnie istotna jest znajomość aplikacji takich jak: Chat UW, Google Meet, Google Classroom, Cisco Webex, Microsoft Teams oraz im podobnych. Wykładowcy, którzy dobrze czują się w ich obsłudze, mogą wymieniać się dobrymi praktykami i umiejętnościami z innymi dydaktykami poprzez prowadzenie szkoleń online na temat obsługi mniej i bardziej popularnych narzędzi informatycznych oraz nauczania z ich wykorzystaniem.

 

Wzmocnienie potencjału pracowników UW m.in. poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich jest jednym z celów ZIP. Osoby chcące poprowadzić szkolenia dla pracowników uczelni mogą zgłaszać swoje propozycje kursów również w dziedzinach innych niż nauczanie online, np. takich jak: metody dydaktyczne sprzyjające aktywizacji studentów i osiąganiu wyższych efektów nauczania, ułatwiające budowanie relacji ze studentami i inne nowe metody dydaktyczne.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy, przez który można przekazać propozycję szkolenia, są dostępne na stronie ZIP.