Idea strategicznej autonomii Unii Europejskiej będzie tematem kolejnego spotkania z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. W roli prelegenta wystąpi prof. Andrzej Krzysztof Koźmiński, doktor honoris causa UW. Wykład odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17.00 w auli Starej Biblioteki na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Prof. Andrzej Koźmiński jest ekspertem w zakresie analizy systemowej oraz zarządzania globalnego i międzynarodowego. W 1963 roku ukończył studia ekonomiczne w ówczesnej Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a w 1964 roku socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W wieku 24 lat uzyskał stopień naukowy doktora na SGPiS, a trzy lata później – stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał w 1983 roku. Na Uniwersytecie Warszawskim pracował w latach 1973–2000.

 

W latach 1981–1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania UW, przyczyniając się do reformy tej jednostki. Został pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem WZ UW w czasie okresu legalnego funkcjonowania „Solidarności”, pozostając na stanowisku w okresie stanu wojennego. Angażował się w obronę studentów prześladowanych za działalność opozycyjną. 19 stycznia 2022 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 16 lutego 2022 roku w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Wzięło w niej udział niemal 150 osób, w tym rektorzy i prorektorzy większości warszawskich uczelni, a także przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy.

 

– W każdym ośrodku naukowym, w którym byłem, a który wcześniej gościł prof. Andrzeja Koźmińskiego, zawsze wspominano go z wdzięcznością, życzliwością i szacunkiem. Dlatego że jest człowiekiem mądrym, szlachetnym, wykształconym i tolerancyjnym. Posiadając te cechy, profesor Koźmiński spełnia misję Uniwersytetu Warszawskiego. Wspierał setki osób w rozwoju ich karier naukowych. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę w imieniu UW podziękować mu za wszystko, co uczynił na rzecz nauki i kształcenia – mówił wówczas prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

25 kwietnia prof. Andrzej Krzysztof Koźmiński wygłosi na UW wykład pt. „Strategiczna autonomia Unii Europejskiej: mrzonka czy konieczność?”. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w auli Starej Biblioteki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Wstęp wolny.

 

Nagranie ze spotkania będzie dostępne po wydarzeniu na kanale YouTube UW.

 

„8 wykładów na Nowe Tysiąclecie” na Facebooku >>