Uniwersytet Warszawski Wypoczynek

Pracownicy, emeryci i renciści mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Doktoranci mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów wykupionych w innych instytucjach.

Dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach uczelni w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów turystycznych („pod gruszą”).

Dzieci doktorantów mogą korzystać z:

  • wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim,
  • dofinansowania do wczasów, kolonii lub obozów wykupionych w innych instytucjach.

Raz na cztery lata współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów mogą starać się o jedną z form dofinansowania do wypoczynku.

 

Formularze i wnioski

Wypoczynek pracowników

Wypoczynek dzieci

Wypoczynek emerytów i rencistów

Wypoczynek doktorantów

Dodatkowy wypoczynek w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

Komunikaty i ogłoszenia
Biuro Spraw Socjalnych

Krakowskie Przedmieście 24

Mały Dziedziniec

tel. 22 55 20 868, fax 22 55 22 608

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 291 rektora UW z dnia 21 grudnia 2020 roku podstawa dofinansowania w 2023 roku

− kolonii, obozów i zimowisk wynosi 1855,00 zł,

− wypoczynku zorganizowanego wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku wynosi 2027,00 zł.