Prof. Michał Bilewicz, pracownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW i Olga Kuzawińska, studentka tego wydziału, są współautorami publikacji, która 27 stycznia ukazała się w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji.

Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych w 69 krajach przez zespoły składające się z badaczy społecznych, głównie psychologów. Międzynarodowe analizy wykazały, że osoby z grup większościowych, które doświadczają kontaktu z ludźmi odmiennymi od siebie, będą bardziej gotowe zaangażować się w działania na rzecz poprawy sytuacji grup mniejszościowych (np. imigrantów czy osób homoseksualnych) niż osoby bez takiego doświadczenia. Z drugiej strony, kontakt może działać demobilizująco na mniejszości i powodować osłabienie ich starań o swoje prawa. Publikacja dostarcza również nowych wskazówek metodologicznych do badań nad zmianą społeczną i kontaktem międzykulturowym.

 

Badania będące podstawą artykułu zostały przeprowadzone na grupie ok. 13 tysięcy osób: 3 tysiącach przedstawicieli narodowych grup większościowych, tysiącu osób należących do mniejszości narodowych, 5 tysiącach osób heteroseksualnych i blisko 4 tysiącach osób nieheteroseksualnych. Polska część badań objęła próby imigrantów z Ukrainy pracujących w Polsce, osób LGBT oraz grup większościowych: rdzennych Polaków i osób heteroseksualnych.

 

Za badania prowadzone w naszym kraju odpowiadali naukowcy z Wydziału Psychologii UW, którzy uczestniczą w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (LCure), realizowanym w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt polega na badaniu czynników zwiększających dobrostan psychiczny i aktywność społeczną grup imigranckich i innych społeczności mniejszościowych. Uczestnikami badań są Ukraińcy, Wilamowianie i Łemkowie w Polsce oraz Nahua w Meksyku.

 

LCure realizują pracownicy Wydziału „Artes Liberales” i Centrum Badań nad Uprzedzeniami, a kierują nim dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales” oraz prof. Michał Bilewicz z CBU. Stypendystką tego projektu jest Olga Kuzawińska, współautorka publikacji w Nature Human Behaviour.

Szczegóły publikacji

Hässler T., Ullrich J., Bernardino M. et al., (2020), A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change, „Nature Human Behaviour” , DOI: 10.1038/s41562-019-0815-z, artykuł dostępny on-line: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0815-z.