Blisko 15 tys. studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego wzięło udział w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19. 82% respondentów to osoby, które przyjęły szczepionkę – jedną lub dwie dawki. 3% badanych nie jest zaszczepionych, ale zamierza się zaszczepić. 15% respondentów to studenci i doktoranci uczelni, którzy nie są zaszczepieni.

Badanie ankietowe online w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – było dostępne dla studentów i doktorantów UW od 20 do 30 sierpnia. Ankieta była anonimowa. Wzięło w niej udział 14 792 respondentów – 13 871 studentów i 921 doktorantów UW, w tym osoby z zagranicy, które kształcą się na uniwersytecie.

 

Wśród studentów, którzy wypełnili ankietę najwięcej osób studiuje na Wydziale Prawa i Administracji (2 101), Wydziale Zarządzania (1 556), Wydziale Nauk Ekonomicznych (893), Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (864), Wydziale Polonistyki (841), Wydział Neofilologii (832) oraz Wydziale Psychologii (763).

 

Doktoranci, którzy udzielili odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania to osoby kształcące się na studiach doktoranckich (502) oraz w szkołach doktorskich (419).

 

Poziom zaszczepienia przeciw COVID-19

Na pytanie „Czy jesteś zaszczepiona/y przeciwko COVID-19?” odpowiedziało 14 771 osób. 82% badanych odpowiedziało, że zaszczepiło się (12 141 osób). W tej grupie:

  • 10 646 osób jest zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki,
  • 1278 osób przyjęło jednodawkową szczepionkę,
  • 217 osób zaszczepiło się jedną dawką z dwóch dawek szczepionki.

3% respondentów (410 osób) zaznaczyło odpowiedź, że nie jest zaszczepiona, ale zamierza się zaszczepić. 404 osoby z tej grupy zaznaczyły w kolejnym pytaniu, że:

  • zaszczepi się w ciągu najbliższego miesiąca (96 osób),
  • zaszczepią się w ciągu dwóch miesięcy (93 osoby),
  • zadeklarowało, że zaszczepi się później niż za dwa miesiące (37 osób),
  • nie wie, kiedy się zaszczepi (178 osób).

Z ankiety wynika, że 15% studentów i doktorantów UW, którzy wzięli udział w badaniu (2 220 osób) nie jest zaszczepionych.

 

Powody zaszczepienia i niezaszczepienia

Zapytani o powody, dla których zdecydowali się zaszczepić, doktoranci i studenci najczęściej odpowiadali, że zaszczepili się ze względu na: bezpieczeństwo własne i członków rodziny, zdrowie, możliwość podróżowania bez ograniczeń oraz chęć powrotu do „normalnego” funkcjonowania.

 

Osoby, które nie są zaszczepione i te, które nie planują się zaszczepić wskazywały w odpowiedziach m.in., że kierują się względami zdrowotnymi, odczuwają strach przed skutkami ubocznymi a także nie mają zaufania do szczepionek.

 

Wyniki badania posłużą do usprawnienia procedur oraz działań podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim w nowym roku akademickim.