Stanisław Kostka Potocki był jednym z założycieli Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 14 września przypada 200. rocznica jego śmierci. Na uniwersyteckim kanale, w serwisie YouTube, można obejrzeć dwa filmy przybliżające tę niezwykłą postać, która na stałe zapisała się na kartach historii Uniwersytetu.
Warszawa – Rzym i Uniwersytet Warszawski

To dokument filmowy, który powstał z inicjatywy prof. Jerzego Miziołka z Wydziału Archeologii UW, mający na celu zaprezentowanie międzynarodowej i polskiej publiczności wkładu Stanisława Kostki Potockiego w utworzenie Uniwersytetu w Warszawie wraz z Wydziałem Nauk i Sztuk Pięknych. Pomysł na utworzenie w Warszawie Akademii Sztuk Pięknych narodził się znacznie wcześniej, w czasach króla Stanisława Augusta (1764-1795). Potocki nie mógłby zrealizować swojego ambitnego projektu bez zgromadzonych przez tego monarchę rycin, rysunków i odlewów gipsowych słynnych dzieł antycznych.

 

Film jest opowieścią o losach hrabiego Kostki Potockiego, jego zainteresowaniach sztuką, architekturą i archeologią. Porusza kwestie najważniejszych publikacji, rekonstrukcji Willi Pliniusza Młodszego pod Rzymem i bogatego zbioru książek. Motywem przewodnim filmu jest Rzym, którego sława, zabytki, zbiory artystyczne i szkoły sztuk pięknych były nieustającym źródłem inspiracji dla działań w sferze kultury podejmowanych w Warszawie.

 

Film można obejrzeć na uniwersyteckim kanale w serwisie YouTube.

Dostępny jest również w wersji anglojęzycznej.

 

 

Stanisław Kostka Potocki − bohater przełomu epok

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie prezentuje pierwszy odcinek z cyklu filmowych ujęć ukazujących aktywność Stanisława Kostki Potockiego, która łączy się m.in. z powstaniem Uniwersytetu i powołaniem przy nim Biblioteki. Potocki jako minister Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego miał istotny wpływ na funkcjonowanie uczelni w pierwszych latach jej istnienia. W filmie badacze z różnych dziedzin opowiadają o jego nietuzinkowych osiągnięciach. – Potocki był człowiekiem zaangażowanym w reformowanie państwa polskiego i jednym ze współautorów Konstytucji 3 Maja. Był też senatorem Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. To człowiek znakomicie wykształcony, a zarazem człowiek wielu pasji – mówi prof. Wojciech Tygielski z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

 

Film można obejrzeć na uniwersyteckim kanale na serwisie YouTube.