14 września przypada 200. rocznica śmierci Stanisława Kostki Potockiego, ministra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, współtwórcy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, polityka, kolekcjonera, badacza, pisarza, postaci niezwykle ważnej dla UW i kultury polskiej. Biblioteka Uniwersytecka oraz Muzeum UW przypominają o tym, co uczelnia zawdzięcza Potockiemu.

Uniwersytet Warszawski powstał dzięki zaangażowaniu wielu wybitnych mężów stanu, m.in. Stanisława Kostki Potockiego, Stanisława Staszica, Juliana Ursyna Niemcewicza, Józefa Sierakowskiego. Okazją do przypomnienia pierwszego z wymienionych współtwórców Uniwersytetu Warszawskiego jest 200. rocznica jego śmierci.

 

Od 14 września będzie można oglądać krótkie filmy prezentujące aktywność Stanisława Kostki Potockiego, która wiązała się z powstaniem Uniwersytetu i powołaniem przy nim Biblioteki. Potocki jako minister Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego miał istotny wpływ na ich utworzenie oraz funkcjonowanie w pierwszych latach istnienia. Aby wesprzeć proces kształcenia artystycznego na Uniwersytecie zainicjował utworzenie Gabinetu Rycin w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zaczątkiem tego zbioru dzieł sztuki na papierze stała się graficzna kolekcja króla Stanisława Augusta, uzupełniona o dar rycin i rysunków z kolekcji samego Potockiego.

 

Cykl filmów publikowanych w mediach społecznościowych UW, BUW i Muzeum UW:
 • 14 września: Potocki, czyli kto?;
 • 28 września: Esteta z wizją Gmachu Sztuk;
 • 12 października: Współtwórca Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i twórca Gabinetu Rycin;
 • 26 października: Autor koncepcji uniwersyteckiego Gabinetu Rycin jako kolekcji o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym;
 • 4 listopada: Kolekcjoner;
 • 23 listopada: Potocki, postać współczesna?

 

Pokazy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej

Okazją do zapoznania się z oryginalnymi dziełami sztuki autorstwa m.in. Albrechta Dürera, Andrea Mantegni, Rembrandta van Rijn, zgromadzonymi przez Stanisława Kostkę Potockiego, a następnie przekazanymi Uniwersytetowi, będą cztery spotkania w Gabinecie Rycin BUW.

 • Kolekcja Stanisława Kostki Potockiego. Grafika: 4 i 25 listopada;
 • Kolekcja Stanisława Potockiego. Rysunek: 18 listopada i 9 grudnia.

Pokazy zaplanowano od godz. 17 do 18.30.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie BUW.

 

Wystawa

Muzeum UW organizuje wystawę planszową pt. „Gmach Pomuzealny – uniwersytecka świątynia sztuki. Od wizji Stanisława Kostki Potockiego do powstania Wydziału Historii”, poświęconą losom Gmachu Pomuzealnego, który został oddany do użytku dokładnie 200 lat temu. Budynek znajduje się na terenie zabytkowego kampusu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 i obecnie jest siedzibą Wydziału Historii UW.

 

Ekspozycja prezentuje wkład Potockiego w wypracowanie koncepcji nauczania sztuk pięknych na akademickim poziomie oraz jego wizję estetyczną i funkcjonalną gmachu, służącego do celów dydaktycznych i prezentacji kolekcji rzeźb, malarstwa i architektury.

 • 12 października: wernisaż w Gmachu Dawnej Biblioteki;
 • 22 października: otwarcie plenerowej części wystawy;
 • 19 listopada: finisaż.

Więcej informacji o wystawie znajduje się na stronie Muzeum UW.

 

Więcej o Stanisławie Kostce Potockim i jego wpływie na powstanie oraz rozwój Uniwersytetu będzie można przeczytać w artykule prof. Jerzego Miziołka i dr. Adama Tyszkiewicza w październikowym numerze czasopisma „UW”.