13 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się przygotowane przez Radę Doskonałości Naukowej szkolenie dotyczące postępowań o awans naukowy. Transmisja wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube UW.

Szkolenie koncentrowało się wokół procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, w tym zmian w przepisach regulujących te kwestie. Jego organizatorem była Rada Doskonałości Naukowej – organ państwowy, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej.

 

Wydarzenie odbyło się w auli Starej Biblioteki na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Spotkanie było skierowane do wszystkich przedstawicielek i przedstawicieli szkół wyższych – szczególnie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie postępowań awansowych w jednostkach naukowych, np. przewodniczących rad dyscyplin.

 

Program szkolenia:

 

11.00 – 11.15: powitanie uczestników

11.15 – 12.45: procedury postępowań awansowych w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący RDN

12.45 – 13.00: przerwa

13.00 – 14.00: omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących – Artur Woźniak, kierownik Działu Rozwoju Kadr Naukowych RDN

14.00 – 14.30: orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora – prof. dr hab. Bronisław Sitek, sekretarz RDN

14.30 – 15.00: dyskusja