Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW i społeczność uczelni wyrażają solidarność z Turcją i Syrią oraz wszystkimi osobami, które ucierpiały podczas trzęsienia ziemi. Członkowie społeczności UW wspierają zbiórkę darów dla poszkodowanych zorganizowaną przez Ambasadora Turcji w Polsce. Studenci, których rodziny zostały dotknięte katastrofą mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi.

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane osobie, która z przyczyn niezależnych od siebie znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać studenci i uczestnicy studiów doktoranckich.

Wniosek jest składany przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto należy wejść do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Należy wypełnić wniosek o zapomogę w roku akademickim 2022/2023.

 

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł, wypłacana jest jednorazowo i może zostać przyznana maksymalnie 2 razy w ciągu roku akademickiego.

W przypadku wątpliwości w zakresie wniosku o zapomogę należy wysłać wiadomość pod adresem: zapomogi@uw.edu.pl.

Więcej informacji na temat dostępnych świadczeń znajduje się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej:
https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/
https://bpm.uw.edu.pl/jestes-obcokrajowcem-sprawdz-do-jakich-swiadczen-masz-prawo.

 

Pomoc rzeczowa

W kilku miastach w Polsce prowadzona jest zbiórka rzeczowa dla ofiar trzęsienia ziemi, które miało miejsce 6 lutego w Turcji i Syrii.

 

W akcję mogą włączyć się darczyńcy prywatni i instytucjonalni. Ofiarowane rzeczy powinny być nieużywane i dostosowane do warunków zimowych. Darczyńcy proszeni są o przekazywanie artykułów z załączonej listy.

 

Lista jest stale aktualizowana w porozumieniu z właściwymi organami w Turcji. Pomoc rzeczową można dostarczać do następujących punktów zbiórek:

 

  • Warszawski Punkt Zbiórki Darów, Instytut Yunusa Emre, Aleje Jerozolimskie 55/3, tel. +48 22 891 25 13,
  • Łódzki Punkt Zbiórki, Ecolines Car, ul. Łódzka 42, osoba kontaktowa: Mehmet İmik +48 601 195 359,
  • Gdański Punkt Zbiórki, ul. Nad Stawem 7, osoba kontaktowa: Hakan Haner +48 722 005 888,
  • Wrocławski Punkt Zbiórki, ul. Wita Stwosza 15a/2a, osoba kontaktowa: Elvan Gazi +48 696 939 860,
  • Krakowski Punkt Zbiórki, Vera Food, ul. Śnieżna 18, osoba kontaktowa: Gediz Alan +48 785 322 172.

Więcej informacji o zbiórce organizowanej przez Ambasadora Turcji znajduje się na stronie Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW: http://turkologia.uw.edu.pl. Pod tym adresem dostępne są także linki do innych zbiórek prowadzonych na rzecz poszkodowanych.

Zbiórka darów Wydziału Orientalistycznego UW

Akcję zbierania darów na Uniwersytecie Warszawskim zainicjował też Wydział Orientalistyczny UW.

Niezbędne (nowe) artykuły można składać w dwóch miejscach:

  1. w tymczasowym dziekanacie głównym Wydziału Orientalistycznego w oficynie Pałacu Tyszkiewiczów Potockich (wejście D, parter), w godz. 9.00-15.00,
  2. w tymczasowej siedzibie Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Tynieckiej 15/17, w godz. 8.00-12.00.

Na terenie najbardziej dotkniętym trzęsieniem ziemi nie ma prądu, gazu, wody i żywności, jest mróz. Najpilniej potrzebne są koce i powerbanki.

 

Ogłoszenie Ambasady Turcji w Polsce – zbiórka pieniężna

Drodzy Rodacy i Polscy Przyjaciele,

 

chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za Wasze wsparcie i wspólne działanie w tym trudnym dla nas czasie.

 

Nasza Ambasada otworzyła konto złotówkowe w Santander Bank Polska w celu zbiórki pieniężnej na rzecz dotkniętej trzęsieniem ziemi Turcji.

 

Zebrane tutaj środki pieniężne zostaną przekazane Tureckiej Prezydencji ds. Zarządzania Katastrofami i Kryzysami – AFAD.

 

NAZWA BANKU: SANTANDER BANK POLSKA

Nr konta: 41 1090 1883 0000 0001 5300 0647

Nazwa odbiorcy: Ambasada Turcji