W 2011 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy przedstawiło Polską mapę drogową infrastruktury badawczej, czyli listę przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej nauki i wzrostu jej konkurencyjności. Od 2013 roku trwały prace nad jej aktualizacją. Na początku sierpnia 2014 roku resort ogłosił nową wersję zestawienia.

PMDIB wzorowana jest na europejskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej, powstającej pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pierwsza polska edycja zestawienia z 2011 roku uwzględniała 33 inwestycje, w tym dwie koordynowane przez Uniwersytet Warszawski: NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych oraz COPAL – Samolot Troposferyczny o Dużym Zasięgu.

 

W 2013 roku ministerstwo poprosiło środowisko naukowe o zgłaszanie nowych propozycji, w sumie wpłynęło 100 wniosków, spośród których zespół ekspertów wybrał 20. Zaktualizowana lista, ogłoszona na początku sierpnia zawiera więc 53 przedsięwzięcia podzielone na osiem kategorii: badania podstawowe; badania interdyscyplinarne; wysoka jakość życia w społeczeństwie; wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych; wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii; rozwój zaawansowanych materiałów i technologii; rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury; zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.

 

Wśród nowych inwestycji, które pojawiły się na PMDIB, są dwie koordynowane przez Uniwersytet Warszawski: EMFL – Europejskie Laboratorium Pół Magnetycznych oraz e-Infrastruktura Otwartej Nauki i Innowacji.

 

Nasza uczelnia uczestniczy także jako partner w kilku przedsięwzięciach uwzględnionych na PMDIB, a koordynowanych przez inne polskie instytucje naukowe, np. CePT – Centrum Badań Przedklinicznych (Warszawski Uniwersytet Medyczny), CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (Politechnika Warszawska), CTA – Obserwatorium astronomii gamma TeV (Uniwersytet Jagielloński).

 

Uwzględnienie na liście PMDIB stanowi atut w momencie starania się o wsparcie finansowe inwestycji ze środków budżetowych lub unijnych.