Uniwersytet Warszawski otrzymał granty NCBiR na badania z dziedzin budownictwa, medycyny i farmacji. Będzie je prowadził z innymi ośrodkami jako członek konsorcjów naukowych.

 

W Programie Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie prac badawczych mogą liczyć autorzy pomysłów, które można zastosować w biznesie. O granty mogli się starać przedstawiciele nauk chemicznych, geologii, górnictwa, budownictwa, technologii informacyjnych, elektroniki, automatyki i robotyki, energetyki, technologii materiałowych, mechaniki i transportu, nauk medycznych i farmaceutycznych, nauk biologicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także kierunków interdyscyplinarnych.

 

Uniwersytet Warszawski będzie uczestniczyć w trzech analizach, które zostały wyróżnione w tym konkursie NCBiR.

 

„Opracowanie i wdrożenie nowej metody wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej” to praca, którą będą prowadzić Uniwersytet Warszawski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz spółka OpenExome. Konsorcjum dostało na nią ponad 4,5 mln zł w konkursie nauki medyczne i farmaceutyczne (ścieżka A).

 

Konsorcjum złożone z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowego oraz Centrum Badań Jądrowych na badania „Otrzymywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach skandu dla pozytonowej tomografii emisyjnej” otrzymało prawie 3 mln zł dofinansowania w konkursie interdyscyplinarnym (ścieżka A).

 

Razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz spółką Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Uniwersytet Warszawski poprowadzi badania „Opracowanie zastosowań w budownictwie, pienistej masy termoizolacyjnej, uzyskiwanej z wykorzystaniem włókien pochodzących z recyklingu makulatury, biomasy oraz przetworzonych polimerów syntetycznych”. W konkursie z dziedzin geologia, górnictwo i budownictwo konsorcjum dostało na nie ponad 600 tys. zł wsparcia (ścieżka B).

 

W sumie w III konkursie Programu Badań Stosowanych 450 mln zł dofinansowania zostało przyznanych autorom 177 prac badawczych (wniosków było 1691).