O naukowym know-how, czyli o tym, jakie zadania i wyzwania czekają na naukowców w Polsce i za granicą mówią prof. Magda Konarska i prof. Agnieszka Chacińska, autorki projektu ReMedy, który jest międzynarodową agendą badawczą. W numerze można też znaleźć podsumowanie najważniejszych założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, informacje o badaniach i wydarzeniach z życia UW.

Pismo uczelni w wersji papierowej jest dostępne na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. W najbliższym czasie dotrze również na wszystkie wydziały. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony pisma.

 

Naukowy know-how

– Powinniśmy przygotowywać młodych ludzi do pracy naukowej tak, aby byli gotowi do podejmowania wyzwań, z których my dzisiaj jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, a z którymi oni spotkają się w przyszłości. Konieczne jest stworzenie atmosfery, która umożliwi kreatywną, twórczą postawę naukowców, będzie pobudzać do dyskusji, wymiany myśli, autentycznej współpracy – mówi prof. Magda Konarska, która od dwóch lat kieruje Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW.

 

Wcześniej przez ponad 20 lat pracowała na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Jednym z powodów jej powrotu do Polski była chęć uczenia młodego pokolenia, przekazywania nie tylko wiedzy ze swojej dziedziny, lecz także warsztatu pracy naukowej.

 

Wraz z prof. Agnieszką Chacińską jest autorką projektu ReMedy, który jako jeden z dwóch projektów został nagrodzony w konkursie FNP „Międzynarodowe Agendy Badawcze”. Fundacja przyznała na jego realizację 35 mln zł. Prof. Konarska mówi o nim: – Bardzo zależy mi, aby ReMedy się rozwinęło i było prężnym ośrodkiem naukowym. Ale przynajmniej tak samo mocno zależy mi na tym, aby stało się nucleation point dla polskiej nauki – jednostką, która zapoczątkuje pewne zmiany organizacyjne, będzie służyła jako przykład, bodziec do wprowadzenia nowych rozwiązań przez innych.

 

Całą rozmowę można przeczytać w artykule „Naukowy know-how”.

W „UW” piszemy również m.in. o studiach polonoznawczych, które we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim są prowadzone na Uniwersytecie w Cambridge, badaniach nad średniowiecznym królestwem Makurii i relacjami między pracodawcami a osobami, które wykonują płatną pracę domową. Jest też o letnim obozie dla przedsiębiorczych studentów, digitalizacji rękopisów, globusów i map w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Pobierz nowy numer pisma uczelni (pdf)