Od czerwca archeolodzy podwodni z UW jako jedyni w Polsce należą do sieci UNESCO UNITWIN Network for Underwater Archaeology.

 

Program UNITWIN Network for Underwater Archaeology (Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO ds. Podwodnej Archeologii) ma wzmocnić współpracę między krajami w dziedzinie ochrony podwodnego dziedzictwa archeologicznego. – Sieć powstała rok temu i nastawiona jest na wymianę akademicką, w szczególności – wymianę doświadczeń, pracowników i studentów – mówi Magdalena Nowakowska z Zakładu Archeologii Podwodnej w Instytucie Archeologii UW.

 

Archeolodzy podwodni z UW są szóstą grupą na świecie, która weszła w skład tej sieci UNESCO. Należą do niej badacze z Uniwersytetu Aleksandryjskiego w Egipcie, Uniwersytetu w Selçuku w Turcji, Uniwersytetu Południowej Danii, Uniwersytetu w Southampton w Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu Flindersa w Australii.

 

Sieci UNITWIN istnieją w różnych dziedzinach. To naukowcy muszą starać się o przyjęcie do nich. Archeolodzy z UW złożyli dokumenty rok temu. – Dzięki członkostwu będziemy mogli uczestniczyć w przyszłym roku w badaniach w marinie El Alamein w Egipcie albo poznawać bazę danych o archeologii podwodnej tworzoną przez uczelnię z Danii z programu Horyzont 2020 – opowiada Magdalena Nowakowska. – Chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować pod szyldem UNESCO warsztaty archeologii podwodnej na Mazurach, na wodach śródlądowych.