Walczą z pandemią, obalają mity, popularyzują naukę. Siedmioro badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego zostało nominowanych w plebiscycie internetowym Osobowość Roku 2020, w kategorii „Nauka”. Konkurs organizowany jest przez redakcję „Polska Times”. Głos na wybraną osobę można oddać do 10 czerwca.

Trwa plebiscyt Osobowość Roku 2020 organizowany przez „Polska Times”. Jego celem jest uhonorowanie osób, które w 2020 roku wyróżniały się w swojej działalności pasją, zaangażowaniem, gotowością do pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią oraz rozwoju regionu.

 

Osobowość Roku 2020 jest plebiscytem ogólnopolskim, który odbywa się równolegle we wszystkich województwach. Kandydatów do wyróżnień nominuje kapituła redakcji w kategoriach: „Kultura, „Nauka, „Biznes”, „Działalność społeczna i charytatywna” oraz „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”. Kandydatury mogą zgłaszać także czytelnicy. Szczegółowe zasady plebiscytu dostępne są na stronie Polska Times.

 

W kategorii „Nauka” nominowanych zostało 7 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie w tej kategorii przyznawane jest za ubiegłoroczne osiągnięcia naukowe, a także za całokształt działalności. W szczególności kapituła konkursu doceniła nominowane osoby za innowacyjne podejście badawcze, zaangażowanie w walkę z pandemią lub wkład w upowszechnianie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości.

 

Głos na wybraną osobę można oddać do 10 czerwca pod adresem: https://polskatimes.pl/p/kandydaci/1009463

Nominowani naukowcy z UW

Na stronie www.polskatimes.pl znajdują się informacje o nominowanych naukowcach wraz z uzasadnieniem wyboru kapituły konkursu.

 

  • dr Aneta Afelt – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego: Nominacja za: badania nad zoonozami, czyli zastosowaniem geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. W marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19.
  • dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. – Wydział Psychologii: Nominacja za: badania nad uprzedzeniami społecznymi. W 2020 roku walczył z mową nienawiści, jest aktywny w mediach społecznościowych. Jest również zastępcą przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej.
  • Paweł Gora – doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW: Nominacja za: popularyzowanie nauki, za wiele wykładów online, w mediach społecznościowych. Zajmuje się naukowo optymalizacją ruchu w miastach – czyli walczy z korkami.
  • prof. dr hab. Krystian Jażdżewski – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW: Nominacja za: prowadzenie Instytutu, który podczas pierwszych miesięcy pandemii wykonywał najwięcej w Polsce testów na obecność koronawirusa.
  • dr hab. Marcin Napiórkowski – Instytut Kultury Polskiej UW, Wydział Polonistyki: Nominacja za: obalanie współczesnych mitów. W 2020 zaangażował się w walkę z fake newsami dotyczącymi koronawirusa.
  • dr inż. Franciszek Rakowski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego: Nominacja za: pracę, od roku, nad modelami matematycznymi przebiegu epidemii w Polsce (obecnie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia). Dzięki pracy z danymi zespół przewidział m.in. kiedy będzie w Polsce II fala zachorowań na koronawirusa.
  • dr hab. Marta Wrzosek – Wydział Biologii: Nominacja za: prowadzenie warsztatów, wykładów, spotkań o tematyce mykologicznej, czyli o grzybach. Autorka książki „W czym grzyby są lepsze od ciebie?”. Jesienią grzybiarze gromadzą się w jej zakładzie z prośbą o pomoc w identyfikacji znalezionych nietypowych gatunków grzybów. Finalistka konkursu Popularyzator Nauki 2020.