W nowym numerze „UW” publikujemy rozmowę z prof. Jolantą Choińską-Miką o jakości nauczania i o tym, dlaczego w debacie o nowej ustawie rzadko pojawia się temat kształcenia.

Pismo uczelni w wersji papierowej będzie dostępne od środy na kampusie głównym w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. W najbliższym czasie dotrze również na wszystkie wydziały. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony pisma.

 

Fragment wywiadu z prof. Jolantą Choińską-Miką, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

  • Od wielu miesięcy trwa debata środowiskowa na temat nowej ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego przygotowywanej przez resort nauki. Jako Uniwersytet często zabieramy w niej głos1. Można jednak odnieść wrażenie, że wszyscy skupiają się na kwestii tworzenia uniwersytetów badawczych, a sprawy kształcenia zajmują w dyskusjach miejsce drugoplanowe. Dlaczego?

 

To dość oczywiste, że w pierwszej kolejności wszyscy próbują zdefiniować nowe pojęcie „uniwersytetu badawczego”. Ale w tle tych rozważań pojawia się pytanie, jak uniwersytet badawczy – a więc prowadzący poważne i przełomowe badania – będzie realizował swoją misję dydaktyczną. Chciałabym podkreślić, że dla nas – mam na myśli zespół rektorski – hasło „uniwersytet badawczy” zawiera w sobie dwa równoprawne elementy: naukę i kształcenie.

 

Powinno to być kształcenie immanentnie związane z badaniami, czyli musi następować transfer najnowszych osiągnięć naukowych do programów studiów. Jedność nauki i nauczania jest fundamentem misji Uniwersytetu Warszawskiego i nie wyobrażamy sobie, by miało to ulec zmianie.

 

Sądzę, że jednym z powodów, dla którego rzadziej w kontekście nowej ustawy mówi się o kształceniu, jest także fakt, że wiele osób zajmujących się kwestiami dydaktyki akademickiej opowiada się za tym, by sfera ta była elementem autonomii uczelni. Ministerstwo powinno tworzyć jedynie mechanizmy sprzyjające podnoszeniu jakości kształcenia oraz rozwiązania pozwalające sprawdzić, czy dana szkoła wyższa nie marnuje dotacji dydaktycznej.

W „UW” piszemy również m.in. o badaniach genetycznych prowadzonych przez naukowców z Warsaw Genomics, nowo odkrytych srebrowych magnesach i syryjskiej mozaice poszukiwanej przez Interpol. Czytelników zabieramy na wycieczkę po wyremontowanym Gmachu Audytoryjnym, a w cyklu „Odkurzone, uchwycone” dr Robert Gawkowski opowiada historię studenta, kory studiów nie skończył, ale przed wojną pojawił się na łamach niemal wszystkich bulwarowych gazet za sprawą zbrodni, która przekreśliła karierę młodej aktorki.