Czym jest diduch, kto „zagania kozy na Malankę”, jaką bożonarodzeniową symbolikę posiadają rośliny, czego można nauczyć się od Noblisty pisząc doktorat, dlaczego naukowiec z UW nazwał nowo odkryty minerał „borzęckit”, o czym książę Karol rozmawiał ze studentami w Sali Złotej na UW? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w nowym numerze pisma uczelni „UW”. Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej i drukowanej.

W numerze proponujemy spojrzenie na Boże Narodzenie z innych perspektyw. Po pierwsze, okiem botanika, ponieważ wiele bożonarodzeniowych symboli ma roślinne korzenie, o czym w swoim felietonie przypomina prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW („Kutia i podłaźniczka, czyli botanizowanie świąteczne”, s. 59). Po drugie – zapoznając się z tradycją. O tym, czym jest diduch, jakim okrzykiem witany jest poranek 7 stycznia czy kto „zagania kozy na Malankę”, można dowiedzieć się z tekstu „Święta w Ukrainie: tradycje i symbole” (s. 48).

 

Nowy rok jest często czasem podsumowań i postanowień. W wydaniu prezentujemy miniprzewodnik po wybranych (dotychczasowych oraz planowanych) działaniach UW w zakresie równości, umiędzynarodowienia, rozwoju kariery naukowej czy wsparcia mobilności. Są one zgodne z zasadami opisanymi w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, o czym świadczy decyzja Komisji Europejskiej o odnowieniu wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla UW.

 

W listopadzie zostały przyznane nagrody i wyróżnienia rektora za działalność naukową i dydaktyczną. O laureatach, ich działalności oraz samej nagrodzie można przeczytać w tekście „Najlepsi z najlepszych” (s. 20). Publikujemy też wywiady ze zdobywcami innych nagród naukowych: Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Odkrywanie społeczności”, s. 24).

 

Świąteczne felietony

W felietonach nie zabrakło tematyki świątecznej. Maria Cywińska kieruje do społeczności UW świąteczno-noworoczne życzenia („Wszystkiego lepszego!”, s. 63), a prof. Katarzyna Kłosińska podpowiada, gdzie szukać źródeł wyrazu „kolęda” („Święta, gody czy kolęda?”, s. 65). W dziale „Szczypta zieleni” prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW, prezentuje bożonarodzeniową symbolikę roślin, a Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska – przepis na zimową kapustę z żurawiną („Nie tylko zimowy dodatek”, s. 61).

 

W październiku po raz kolejny ogłoszono laureatów Nagrody Nobla. W nawiązaniu do tego wydarzenia Jacek Sztolcman odnosi się do budowania marki najbardziej prestiżowej nagrody świata („Czy nadal potrzebujemy Nagrody Nobla?”, s. 64). Ponadto w nowym numerze dr Marcin Trepczyński opowiada o tym, jak porażająco namacalne może być twierdzenie Protagorasa z Abdery, że „człowiek jest miarą wszechrzeczy” („Miara wszechrzeczy”, s. 62). Bieżący numer zawiera również ostatni artykuł dr. hab. Roberta Gawkowskiego z cyklu „Z Archiwum UW” („Tadeusz Brzeski – rektor bez obrazu”, s. 66).

Pismo uczelni w wersji elektronicznej można pobrać ze strony głównej UW. Wydanie papierowe jest dostępne m.in. w Pałacu Kazimierzowskim oraz Auditorium Maximum na terenie kampusu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.