Janina Zielińska z Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW została odznaczona francuskim Narodowym Orderem Zasługi w randze Oficera. Uroczystość odbyła się 29 października w ambasadzie Francji w Warszawie.

 

Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce, uhonorował cztery nauczycielki akademickie, które mają szczególne zasługi w rozwoju polsko-francuskiej współpracy naukowej i kulturalnej oraz w propagowaniu wiedzy o języku francuskim. Wśród nich znalazła się Janina Zielińska – starszy wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, absolwenta filologii romańskiej, nauczycielka i lektorka języka francuskiego. Pełniła funkcję przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego, a obecnie jest honorową przewodniczącą Komisji dla Europy Środkowej i Wschodniej Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego.

 

Podczas uroczystości przyznano dwa odznaczenia. Narodowy Order Zasługi nadawany jest przez prezydenta Francji osobom szczególnie zasłużonym w służbie państwowej oraz Order Palm Akademickich przyznawany przez ministra edukacji narodowej dla nauczycieli akademickich, którzy przyczyniają się do propagowania francuskiej myśli intelektualnej i naukowej.