Prof. Małgorzata Gersdorf, była prorektor UW, została pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w środę, 30 kwietnia.

 

Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego przedstawiło prezydentowi dwie kandydatury. Konkurentem prof. Małgorzaty Gersdorf, orzekającej w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN, był prof. Lech Paprzycki z Izby Karnej SN. Dziś w Belwederze prof. Gersdorf odebrała z rąk Bronisława Komorowskiego nominację na sześcioletnią kadencję.

 

Prof. Małgorzata Gersdorf sędzią Sądu Najwyższego została w 2008 roku. Od początku kariery naukowej związana jest z Uniwersytetem Warszawskim. Po studiach prawniczych, które ukończyła w 1975 roku została zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie wykłada do dziś. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Od 1993 roku przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana WPiA, a od 2005 do 2008 roku była prorektorem UW ds. nauczania i polityki kadrowej.