Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki programu Monografie, którego zadaniem jest wsparcie wydawania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatem tej edycji został dr Jan Swianiewicz z Instytutu Filozofii, którego „Możliwość makrohistorii: Braudel, Wallerstein, Deleuze” zakwalifikowano do wydania w serii „Monografie FNP”.

 

Fundacja przyznała też dofinansowanie prof. Marcinowi Kuli z Instytutu Historycznego. Dzięki tej nagrodzie zostanie przetłumaczona na język angielski książka „Anatomia rewolucji narodowej (Boliwia w XX wieku)”.

 

Więcej o programie