Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 22. konkurs w ramach programu START. W gronie laureatów – młodych badaczy, stojących u progu kariery naukowej – znalazło się 28 osób z UW, specjalizujących się w naukach ścisłych i humanistycznych. Najliczniej reprezentowane były matematyka i archeologia.

 

Konkurencja była niemała – o stypendium starało się 1250 kandydatów, spośród których wybrano 136 młodych naukowców. W porównaniu z innymi uczelniami Uniwersytet wypadł najlepiej – przedstawiciele UW są najliczniejszą grupą nagrodzoną w konkursie.

 

Do walki o subsydium stanęli zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również ubiegłoroczni stypendyści. Laureaci konkursu dostaną od Fundacji roczne stypendium w wysokości 28 000 zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Dyplomy odbiorą 31 maja podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Program START skierowany jest do młodych badaczy, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć, są również zachętą do stawiania kolejnych kroków na drodze naukowej.

 

Więcej informacji