Kilkanaście przedmiotów będących dziełem celtyckich kowali odkryli w jednym z kujawskich jezior archeolodzy podwodni z UW.

Nurkujący w kujawskich jeziorach archeolodzy znaleźli sierpy oraz fragmenty żelaznych pochew mieczy i pasów łańcuchowych, na których Celtowie zawieszali swoją broń białą.

 

– Celtowie słynęli z tego, że w wodach – rzekach, jeziorach, bagnach –  rozpadlinach skalnych czy trudno dostępnych miejscach w górach ofiarowali bóstwom broń i narzędzia kowalskie, ciesielskie, kuchenne. Nasze odkrycie wpisuje się w zestaw takich właśnie, składanych w ofierze, znalezisk. To pierwsze rytualne stanowisko jeziorne Celtów na ziemiach dzisiejszej Polski. Odkrycie jest rewolucyjne również dlatego, że nikt nie spodziewał się Celtów tak daleko na północ już w III wieku p.n.e., bo tak datowane są znaleziska – mówi prof. Bartosz Kontny, dziekan Wydziału Archeologii UW, kierownik Pracowni Archeologii Podwodnej.

 

Celtowie (inaczej Galowie) to lud indoeuropejski, który zamieszkiwał również ziemie dzisiejszej Polski. Do niedawna sądzono, że ich siedziby rozciągały się od Anglii po Kotlinę Karpacką, od południowej Francji, Półwyspu Iberyjskiego i północnej Italii po Śląsk, Małopolskę i dorzecze Sanu. Dekadę temu dowiedziono, że Celtowie żyli również na Kujawach w I wieku p.n.e. Znalezione przez archeologów z Wydziału Archeologii UW przedmioty są natomiast datowane na III w. p.n.e., co skłania do rewizji dotychczasowej wizji przeszłości naszych ziem.