USOSweb w smartfonie, elektroniczne portfolio dla studentów, wideokonferencje i webinaria to przykładowe przedsięwzięcia, które zwiększą jakość, dostępność i efektywność kształcenia na UW. Na uczelni jest realizowany projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”.

E-usługi na UW są związane m.in. z procesem rekrutacji, sprawami socjalnymi studentów i e-learningiem. To wspólne przedsięwzięcie trzech uniwersyteckich jednostek – Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji oraz Wydziału Zarządzania. E-usługi będą dostępne dla całego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Uniwersytet Warszawski od wielu lat wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). To tutaj powstały systemy informatyczne uczelni, takie jak system Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK czy Uniwersytecki System Obsługi Studiów – USOS, który obecnie jest używany przez ponad 50 uczelni w Polsce. Uniwersytet jako jedna z pierwszych uczelni w kraju już kilkanaście lat temu wprowadził e-learning.

 

– Usługi IT na UW są na wysokim poziomie. W porównaniu z Europą wypadamy bardzo dobrze. Należymy do tej grupy państw, która ma dobre systemy informatyczne, dobre wsparcie dla procesów edukacyjnych i administracyjnych. Naprawdę nie ma się czego wstydzić, czego świadectwem są liczne projekty europejskie, w których uczestniczymy, także dotyczące IT – dr Janina Mincer-Daszkiewicz, pracownik WMIM UW, kierownik projektu USOS.

 

10 e-usług, które będą realizowane w ramach projektu:

  • e-rekrutacja kandydatów na studia za pomocą systemu informatycznego,
  • rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze,
  • aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW zawierająca funkcjonalność USOSweb,
  • elektroniczne składanie wniosków o akademiki, stypendia rektora i pomoc socjalną,
  • system rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników,
  • uniwersytecki system e-portfolio dla studentów pozwalający monitorować losy absolwentów UW,
  • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu,
  • platforma edukacyjna UW wspierająca współpracę uczelni ze szkołami średnimi,
  • e-wypożyczalnia,
  • wirtualne laboratoria komputerowe.

 

Więcej e-usługach na UW piszemy w najnowszym numerze czasopisma uczelni. Magazyn dostępny jest bezpłatnie w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum oraz w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej.