DARIAH-PL to największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Rada Ministrów zdecydowała o przyłączeniu konsorcjum do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC.

 

The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to sieć, która pomaga badaczom wykorzystującym narzędzia cyfrowe w pracach z dziedzin humanistyki i nauk o sztuce. Do polskiego konsorcjum należy 18 instytucji. UW pełni w nim rolę koordynatora.

 

Partnerzy w Europie czekają z szeroko otwartymi drzwiami

Decyzja Rady Ministrów z 30 czerwca jest zwieńczeniem prac prowadzonych od kilku miesięcy przez konsorcjum oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polską kandydaturę oceniła rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, która wydała opinię pozytywną i zarekomendowała przyłączenie polskiego konsorcjum do sieci ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

 

– Cieszymy się, że drzwi do struktur europejskich są już dla polskich instytucji naukowych zajmujących się humanistyką i naukami o sztuce szeroko otwarte – mówi prof. Aleksander Bursche, przewodniczący rady konsorcjum DARIAH-PL. – Nasza współpraca to przedsięwzięcie bez precedensu – już po kilku miesiącach współdziałania konsorcjantów widać, jak duże mamy możliwości i jak wiele możemy osiągnąć w skali europejskiej. Wiemy też, że nasi partnerzy w Europie czekają na nas z niecierpliwością i mają wobec nas duże oczekiwania, dlatego nieustannie wypracowujemy i rozwijamy nowe metody i narzędzia badawcze, ważne dla rozwoju nauki. Co również istotne – nasza inicjatywa wyraźnie przeczy fałszywym opiniom o rzekomym kryzysie polskiej humanistyki.

 

Kolejnym etapem procesu przystąpienia Polski do struktur europejskich jest wyrażenie zgody przez generalne zgromadzenie DARIAH-ERIC. Nastąpi to w ciągu kilku miesięcy.

 

Humanistyka w wersji cyfrowej

Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w dziedzinach nauk humanistycznych i o sztuce. Chodzi tu zarówno o podnoszenie tradycyjnych problemów danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi, jak i o stawianie nowych pytań badawczych, na co pozwala nowoczesna technika.

 

Konsorcjum DARIAH-PL powstało w sierpniu 2014 roku. W jego skład wchodzą: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Badań Literackich, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego, Instytut Podstaw Informatyki, Instytut Slawistyki, Instytut Sztuki), Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski.

 

DARIAH-ERIC składa się z piętnastu członków-założycieli (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Serbia, Słowenia, Włochy). W skład konsorcjów poszczególnych krajów wchodzą najbardziej liczące się instytucje europejskie rozwijające infrastrukturę badawczą dla nauk humanistycznych i o sztuce. Polskie konsorcjum jest – obok niemieckiego – największym krajowym porozumieniem europejskiej sieci.