W IV konkursie Impuls Fundacji na rzecz Nauki Polskiej aż czworo z dziewięciu zwycięzców pracuje na UW. Granty wykorzystają na opracowanie metod recyklingu matali oraz wykrywania raka.

 

W konkursie Impuls mogli startować uczestnicy wcześniejszego programu FNP – Skills. Laureaci dzięki wygranym pieniądzom będą mogli realizować w polskich instytucjach naukowych innowacyjne przedsięwzięcia i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Takie właśnie zdaniem organizatora są nagrodzone przedsięwzięcia. 56 zgłoszeń oceniała komisja złożona ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

 

Każde finansowanie składa się z dwóch części – subwencyjnej na badania (80%) oraz indywidualnego wsparcia dla laureata (20%). Nagrody fundacja przyznała w trzech kategoriach.

 

Nagrodę I kategorii – 120 tys. zł otrzymał:

  • dr Michał Wójcik z Wydziału Chemii na przeprowadzenie prac pod tytułem „Recykling metali z grupy platynowców przy wykorzystaniu organicznych czynników przeniesienia fazowego, z jednoczesnym otrzymaniem nanocząstek o właściwościach katalitycznych”.

 

Nagrodę II kategorii – 100 tys. zł zdobył:

  • Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii na pracę „Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego”.

 

Nagrodę III kategorii – 80 tys. zł uzyskali:

  • dr inż. Paweł Horeglad z Centrum Nowych Technologii na zrealizowanie pracy „Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd – lek ß-adrenolityczny (PLA-ß-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych”,
  • dr Łukasz Tymecki z Wydziału Chemii na przedsięwzięcie pod tytułem „Osobisty monitor hemodializy, pHDm”.

 

W IV i ostatnim konkursie Impuls FNP rozdała 880 tys. zł. W sumie przez dwa lata trwania konkursu 37 badaczy otrzymało ponad 3,5 mln zł.

 

Projekt Skills jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.