Strefa działania to nowa przestrzeń w BUW-ie, w której studenci, absolwenci i pracownicy UW mogą realizować swoje pomysły biznesowe. Sfera nauki łączy się tu ze sferą biznesu.

 

Strefa@DELab to ponad 400 m2 przestrzeni, w której odbywają się eksperymenty, powstają innowacje, a studenci i pracownicy UW współpracują z przedsiębiorcami.

 

To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, która odbywa się na uczelni. Do otworzenia strefy posłużył klucz przygotowany za pomocą drukarki 3D z wbudowanym elektronicznym mechanizmem. – Tym, co chcielibyśmy wspierać przy okazji tej inicjatywy, jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość akademicka. Są to pomysły studentów, absolwentów i pracowników, jak sprawić, aby to czym zajmujemy się na co dzień, czyli nauka, mogło znaleźć swoją formę w działalności gospodarczej – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW w czasie uroczystości otwarcia.

 

Piętro badania i piętro działania

 

Na I piętrze w BUW-ie mieści się strefa badania. Funkcjonuje od roku. Studenci z pomysłami na własny biznes mogą przyjść na III piętro Biblioteki Uniwersyteckiej i dowiedzieć się, jak prowadzić projekty informatyczne, testować modele biznesowe, prowadzić prezentacje i budować zespół, a potem nim zarządzać. Kolejnym krokiem jest uzyskanie przestrzeni do pracy. Taka przestrzeń jest w BUW-ie. Na każdym z tych etapów studentom i absolwentom pomaga DELab.

 

Stefa działania mieści trzy podstrefy. Są to:

  • Przestrzeń Wymiany zapewniająca warunki do wykorzystania interdyscyplinarnego potencjału badawczego UW, gdzie naukowcy nawiązują współpracę z biznesem, prezentują swoje osiągnięcia i ofertę badawczą,
  • Spółdzielnia Umiejętności służąca zdobywaniu przez studentów kompetencji potrzebnych na rynku, przez przygotowywanie zamawianych projektów i przy wsparciu dwóch mentorów: akademickiego i zewnętrznego,
  • Kuźnia Start-upów (StartupForge@UW) ułatwiająca członkom społeczności UW i ich partnerom tworzenie nowych przedsięwzięć biznesowych.

 

– Z naszych badań wynika, że studenci muszą mieć przestrzeń do eksperymentowania oraz prób projektowych i biznesowych. Mamy Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, które prowadzi Spółdzielnię Umiejętności, gdzie studenci mogą tworzyć projekty dla dobra społecznego. Mamy mentorów – Evojem i Aulę Polska, którzy wprowadzają studentów w biznes, pracują z nimi, organizują im warsztaty. Mamy partnerów – fundację Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. W Kuźni Pomysłów można próbować, czy to co wymyśliliśmy, da się zrealizować. Są też Biuro ds. Wspomagania Rozwoju i Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Wreszcie szczebel najwyższy to Kuźnia start-upów – wyliczała prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej.

 

– Wierzę, że będą tu powstawać kolejne start-upy, że ta aktywność będzie się przekładać na powstawanie nowych miejsc pracy, na rozwój gospodarki i na wzrost PKB – mówiła Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki.

 

Studenci mają klientów

 

Studenci z biznesowymi pomysłami dostali w DELabie swoje miejsca do pracy.

 

Są wśród nich modelarze z pracowni malarskiej yourwellpaintedarmy.com. Działa ona od dwóch lat na światowym rynku. – Uniwersytet dał nam przestrzeń, a my planujemy dla UW wykonać makietę kampusu centralnego z czasów Powstania Warszawskiego i walk zgrupowania Krybar – zdradza Mikołaj Szczepański, student UW.

 

Młodzi przedsiębiorcy z yourwellpaintedarmy.com obsługują klientów ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Planują tworzyć własne gry planszowe. – Od 2012 r. co roku zajmujemy I miejsce w ogólnopolskim konkursie – stworzonym przez największego producenta modeli na świecie, firmę Games Workshop – „Armies on Parade”, na którym modelarze prezentują swoje dioramy – opowiada Daniel Piwek.

 

Grupa studentów i absolwentów Fokus & Muse tworzy dwie aplikacje komputerowe do zarządzania marką. – Chcemy pomóc ludziom rozwijać ich markę w sieci. Mamy do tego dwa produkty. Pierwszy to Fokus. Jego zadaniem jest zapanowanie nad marką w sieci pod kątem strony internetowej, z której ściągamy najważniejsze dane. Sprawdzamy dokładnie, jak wygląda kondycja mediów społecznościowych danej marki, celebryty czy polityka. Sprawdzamy monitoring, czyli gdzie dokładnie i kto użył frazy, która nas interesuje. Drugim narzędziem jest Muse, stworzony pod youtube’a i pod rozwijanie kanałów na youtube’ie. Muse pomaga sterować kanałem tak, aby osiągnąć jak największą liczbę subskrybentów – opowiada Karol Modzelewski z Fokus & Muse.

 

Zespół programistów Evojam z kolei buduje oprogramowanie działające w chmurze. – Tworzymy systemy dla start-upów. Mamy klienta z Doliny Krzemowej, dla którego zbudowaliśmy całą infrastrukturę technologiczną – mówi Michał Nowak z Evojam. Informatycy przygotowują także warsztaty na zasadzie mentoringu dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

DELab od roku wspiera firma Google. W przestrzeni działania UW współpracuje też z Politechniką Warszawską.

 

Studenckie Koło Astronautyczne z Politechniki Warszawskiej konstruuje łaziki marsjańskie. Na otwarciu można było zobaczyć dwa z nich. – Z jednym z nich – Skarabeuszem – braliśmy udział w międzynarodowych zawodach w University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych w 2009 r. Teraz go modyfikujemy – opowiada Aleksander Masłowski z SKA.

 

Młodzi ludzie mogą korzystać z potencjału naukowego Uniwersytetu. W ich pierwszych krokach na drodze zawodowej towarzyszą im pracownicy UW, którzy służą im swoją wiedzą. Studenci, a zarazem twórcy start-upów (firm, które działają przez internet przez próbny okres do czasu, gdy nie znajdą bardziej odpowiedniej formy działania niż internetowa) w DELabie wymieniają się ze sobą wiedzą.