23 listopada oficjalnie zostanie otwarte Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK w Urwitałcie. Wykład inauguracyjny pt. Z perspektywy kumaka: tajemnice mokradeł i oczek wodnych” wygłosi prof. Wiktor Kotowski z Wydziału Biologii UW.

Urwitałt to niewielka osada w województwie warmińsko-mazurskim nad jeziorem Łuknajno, położona 7 km od Mikołajek. Od lat 70. mieściła się w niej Stacja Terenowa UW im. prof. Kazimierza Albina Dobrowolskiego.

 

Dzięki realizacji projektu Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie dotychczasowy ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego został zmodernizowany, a jego oficjalne otwarcie odbędzie się 23 listopada. KUMAK-a powołano przede wszystkim po to, by w aktywny sposób przyczyniać się do ochrony przyrody. Zespół pracujących tu naukowców pracuje nad  kształtowaniem świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, popularyzacją wiedzy o środowisku przyrodniczym Warmii i Mazur. Podejmuje też działania na rzecz poprawy stosunków wodnych okolicy Jeziora Łuknajno.

 

Od Stacji do Centrum

W 2015 roku modernizacja Stacji w Urwitałcie została wpisana w perspektywiczny plan inwestycyjny Uniwersytetu Warszawskiego.W tym samym czasie plany modernizacji dotychczasowej siedziby oraz stworzenia Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej zostały wpisane również do Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020 jako inwestycja kluczowa dla tego regionu. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Uniwersytetowi finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

W 2020 roku stacja terenowa stała się jednostką ogólnowydziałową i zmieniła nazwę na Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK im. prof. Kazimierza Albina Dobrowolskiego. Modernizacja i budowa obiektów rozpoczęła się w 2020 roku. Inwestycję zakończono trzy lata później.

 

Dwa budynki

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK, działające przy Wydziale Biologii UW, to zespół dwóch budynków zaprojektowanych na planie koła. Pierwszy z nich pełni funkcję edukacyjną – mieści się w nim wystawa dotycząca ekosystemu małych zbiorników wodnych. Ekspozycja przedstawia przyrodę Warmii i Mazur oraz jej związki z człowiekiem. Tematyka wystawy koncentruje się wokół małych zbiorników wodnych i ekosystemów bagiennych.

 

Drugi budynek pełni funkcje dydaktyczną – mieszczą się w nim laboratoria, a także sala seminaryjna wraz z zapleczem noclegowym. Przeznaczony jest on głównie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i badań naukowych z dziedziny szeroko rozumianych nauk o środowisku. Prowadzone tu lekcje, m.in. z ekologii ekosystemów wodnych i lądowych, ochrony ekosystemów bagiennych czy siedliskoznawstwa, zapewniają swobodny kontakt z przyrodą.

 

Oba obiekty wtapiają się w otoczenie, a ich elewacje pokrywają rośliny. Zastosowano w nich innowacyjne i ekologiczne rozwiązania techniczne: prefabrykaty, maty kapilarne, głębinową pompę ciepła zasilaną fotowoltaiką, instalację wody szarej.

Oficjalne otwarcie Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK odbędzie się 23 listopada o godz. 12.00 w Urwitałcie. W uroczystości udział wezmą m.in. prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, oraz władze Wydziału Biologii i Centrum.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wydziału Biologii UW.