Publikujemy komunikat Rektora.

Szanowni Państwo,

 

w dniu wczorajszym świętowaliśmy 207. rocznicę utworzenia naszej Alma Mater. Dziękuję Państwu za wyjątkowo liczne uczestnictwo w tej jakże ważnej dla Uniwersytetu Warszawskiego uroczystości.

 

Odbyła się ona w miejscu szczególnym dla naszej społeczności – w gmachu BUW. Pomimo ostatnich trudnych i bolesnych dla nas okoliczności związanych z kradzieżą w bibliotece, zdecydowaliśmy o organizacji uroczystości – tak jak w latach poprzednich – właśnie w tym miejscu.

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego pozostaje bowiem miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich przy jednoczesnym starannym i całościowym zabezpieczeniu jej zasobów.

 

Dziękuję Państwu za wkład w budowę silnej pozycji naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej Uniwersytetu i życzę całej naszej Społeczności Akademickiej kolejnych sukcesów.

Rektor UW
Alojzy Z. Nowak