Prof. emerita Zofia Zielińska z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano za wybitne zasługi badaczki dla rozwoju nauki polskiej, jej osiągnięcia oraz popularyzowanie wiedzy historycznej.

Prof. Zofia Zielińska jest specjalistką w zakresie historii nowożytnej oraz XVIII wieku. Od czasu studiów związana była z Instytutem Historycznym dawnego Wydziału Historycznego UW. Tu uzyskała stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Pełniła funkcję wicedyrektor Instytutu Historycznego. Kierowała też Zakładem Historii Nowożytnej.

 

W 2002 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Była rektorką dawnej Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

 

Prof. Zielińska jest autorką wielu publikacji naukowych dotyczących historii Polski w XVIII wieku. W jej dorobku znajdują się m.in.: Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Republikanizm spod władzy buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788–1790, Polska w okowach systemu północnego 1763–1766, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, czy Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764–1796) (t. 2).

 

Wybitne zasługi

Prezydent RP nadał prof. Zofii Zielińskiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz popularyzowanie wiedzy historycznej.

 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to państwowe odznaczenie cywilne. Osoby nim uhonorowane wyróżniają się wybitnymi zasługami dla Polski: istotnym wkładem w rozwój nauki, edukacji, kultury, gospodarki czy współpracy międzynarodowej. Otrzymać go również można za zasługi w służbie państwowej oraz działalność społeczną.