Prof. Axel Holvoet – bałtysta i językoznawca z Wydziału Polonistyki UW – odebrał z rąk ministra Macieja Klimczaka Złoty Krzyż Zasługi. Uroczystość odbyła się 26 lutego w Pałacu Prezydenckim.

 

Odznaczenie jest uhonorowaniem pracy naukowej i dydaktycznej. Doceniono też wkład prof. Holvoeta w popularyzowanie wiedzy o państwach bałtyckich.

 

Prof. Axel Holovoet wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i Wileńskim. Posługuje się nie tylko językiem polskim i litewskim, ale również niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim.

 

Studiował filologię słowiańską na Państwowym Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, gdzie uzyskał stopień magistra w 1977 roku, a pięć lat później obronił pracę doktorską.

 

Swoją przygodę z UW rozpoczął na początku studiów, przyjeżdżając tu na roczny staż naukowy. Na Uniwersytet powrócił po uzyskaniu stopnia doktora. 1 lutego 1983 r. został zatrudniony w Instytucie Germanistyki. Prowadził badania filologiczne na materiale polskim, wschodniosłowiańskim i bałtyckim. W 1992 r. uzyskał habilitację na Wydziale Polonistyki, a w 2007 roku tytuł profesorski. Kierował Katedrą Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki.

 

Od 1998 roku mieszka w Wilnie, gdzie w czasie wakacji organizuje w Sołach na północnym wschodzie Litwy, letnią szkołę językoznawczą Academia Grammaticorum Salensis, gdzie zaprasza do współpracy wykładowców z różnych krajów.

 

Na Uniwersytecie prowadzi językoznawcze seminaria, zajęcia z gramatyki łotewskiej oraz językoznawstwa historyczno-porównawczego.