Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwsze w tym roku konkursy. W gronie zwycięzców ósmej i jednocześnie ostatniej edycji „Homing Plus” znalazła się dr Anna Szadkowska. W konkursie realizowanym w ramach programu „Monografie” nagrodzono m.in. dr Justynę Kowalską-Leder.

 

„Homing Plus”

Konkurs „Homing Plus” adresowany był do młodych naukowców, którzy prowadzili działalność badawczą za granicą i chcieli kontynuować ją w kraju. Wśród nagrodzonych w tej edycji osób, prowadzących innowacyjne projekty w dziedzinach z obszaru „Bio, Info, Techno”, jest dr Anna Szadkowska, która przed powrotem do kraju pracowała w RWTH Aachen University. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 250 tys. złotych będzie realizowała na Wydziale Chemii UW projekt pt. „Novel approaches to transition metal complexes based on ligands containing sulfur moiety and their application in direct C-H bond transformations”.

 

„Monografie”

„Monografie” to konkurs dla naukowców, którzy chcą wydać wcześniej niepublikowaną pracę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych bądź jej tłumaczenie.

 

Rada Wydawnicza FNP przyznała dofinansowanie tłumaczenia na język angielski czterem książkom opublikowanym w serii „Monografie FNP”, w tym pracy dr Justyny Kowalskiej-Leder pt. „Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego”.

 

Laureatka nagrody FNP jest asystentką w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Angielskie wydanie jej książki ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego Peter Lang.

 

Więcej informacji:

www.fnp.org.pl