Szkołę Rycerską i Uniwersytet Warszawski łączy nie tylko budynek – Pałac Kazimierzowski. Wspólne dla obu uczelni jest kształcenie elit i świadomych obywateli.

250 lat temu król Stanisław August Poniatowski i książę Adam Kazimierz Czartoryski założyli Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej. Tak brzmiała pełna nazwa Szkoły Rycerskiej. Istniała ona do upadku insurekcji kościuszkowskiej w roku 1794. Do głównych zadań uczelni należało przede wszystkim kształcenie oficerów dla armii i młodzieży szlacheckiej, która podjęłaby służbę publiczną. Wśród absolwentów znalazło się wielu generałów, m.in.: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński czy Józef Sowiński.

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej odbyła się przed Pałacem Kazimierzowskim, będącym najpierw siedzibą Szkoły Rycerskiej a później UW. – Łączność między dzisiejszym Uniwersytetem a Szkołą to jednak nie tylko sam budynek, przed którym się znajdujemy, ale też podobne zadania – kształcenie elit, kształcenie świadomych obywateli. Tradycje Szkoły Rycerskiej kontynuują oczywiście uczelnie wojskowe, ale pielęgnuje je również Uniwersytet – powiedział profesor Marcin Pałys, rektor UW.

 

Tablicę upamiętniającą 250-lecie Szkoły Rycerskiej odsłonił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Stanisław Koziej. Po odsłonięciu odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego. Prezydent podkreślił w nim znaczenie Szkoły Rycerskiej, a także wagę szkolnictwa wyższego. – Współczesność melduje przed nami nowe wyzwania. Dlatego dziś stawiamy na innowacyjność i nowoczesność, na szkolnictwo wyższe, w tym szkolnictwo wojskowe, które pozwoli młodym Polakom jak najlepiej wykorzystać ich zapał i talenty w służbie rozwoju i bezpieczeństwa naszego kraju.

 

Inicjatorem wmurowania tablicy była Wojskowa Akademia Techniczna. Uroczystość została zorganizowana przez WAT i UW.