19 marca odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa. Otrzyma go prof. Andrzej Białynicki-Birula, matematyk specjalizujący się w geometrii algebraicznej.

 

Od lat 50-tych XX wieku prof. Białynicki-Birula był zaangażowany w rozwój polskiej topologii i geometrii algebraicznej. Jest autorem czterech podręczników akademickich do nauki algebry, z których korzystało wiele roczników studentów, a także ponad 70 publikacji cytowanych w prestiżowych czasopismach matematycznych. Naukowiec jest twórcą uznanej na świecie warszawskiej szkoły geometrii algebraicznej. Obecnie jednym z podstawowych narzędzi badawczych w tej dziedzinie jest twierdzenie o topologii rozmaitości nazywane „Białynicki-Birula decomposition theorem”.

 

„Poniedziałkowe seminarium z geometrii algebraicznej było przez całe lata głównym wydarzeniem tygodnia. Profesor wychował całe pokolenia geometrów i topologów nie tylko w Warszawie. Wypromował 22 doktorów, ale był mentorem dla znacznie szerszej grupy. W środowisku był po prostu znany jako Szef” – wspomina prof. Jerzy Weyman z University of Connecticut.

 

W wieku 21 lat Andrzej Białynicki-Birula ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Cztery lata później obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Berkeley. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1978 roku. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.