8 kwietnia w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się spotkanie z Natalią Gavrilițą, premier Republiki Mołdawii, która wygłosiła wykład pt. „Europejska perspektywa Republiki Mołdawii”.

Natalia Gavrilița jest mołdawską ekonomistką i politykiem. Od sierpnia 2021 roku pełni funkcję premiera Mołdawii. Jest trzecią kobietą piastującą ten urząd. Wcześniej, od czerwca do listopada 2019 roku, pełniła funkcję ministra finansów w gabinecie Mai Sandu.

 

Spotkanie premier Mołdawii Natalii Gavrility ze społecznością UW było jednym z punktów odbywającej się od 7 do 9 kwietnia wizyty dyplomatycznej w Warszawie.

 

Uroczystość w imieniu prof. Alojzego Z Nowaka, rektora UW, rozpoczął prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych. – To dla nas wielki zaszczyt i przyjemność powitać panią na Uniwersytecie Warszawskim. Ma pani bogate doświadczenie polityczne i ekonomiczne, dlatego cieszę się, że mamy okazję nie tylko spotkać się dziś, ale także wysłuchać pani wykładu. Nasza uczelnia współpracuje z  Państwowym Uniwersytetem Mołdawskim w zakresie wymiany akademickiej: studentów, doktorantów i kadry naukowej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie rozwiniemy jeszcze bardziej naszą współpracę – mówił prof. Sambor Grucza.

 

W uroczystości udział wziął również dr hab. Arkady Rzegocki, szef Służby Zagranicznej, dyrektor Akademii Dyplomatycznej. – Mołdawia zawsze może liczyć na wsparcie ze strony polskiej. Jesteśmy solidarni z Mołdawią i każdym krajem, który odznacza się taką samą jak wy determinacją do stania się członkiem wspólnoty wolnych i demokratycznych państw. Jako dyrektor Akademii Dyplomatycznej chciałem oznajmić, że wspólnie ze Studium Europy Wschodniej UW przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy dla mołdawskich dyplomatów – powiedział.

 

W drodze do integracji

Premier Mołdawii mówiła o swoim kraju i jego europejskiej przyszłości w kontekście wniosku o członkostwo w UE, złożonego 4 marca.

 

– Dla nas to był bardzo naturalny wybór. Mieliśmy wybory prezydenckie i parlamentarne, które przyniosły historyczną szansę dla naszego kraju. Prezydent, parlament i rząd reprezentują tę samą wizję rozwoju Mołdawii: dobrobytu opartego na wartościach demokratycznych, dobrych rządach i praworządności – mówiła Natalia Gavriliţa. – Zdajemy sobie sprawę, że integracja europejska jest długim procesem. Jeśli odrobimy pracę domową i przejdziemy przez transformację, staniemy się częścią Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że bardzo szybko osiągniemy status kandydata do UW, razem z Ukrainą i Gruzją – dodała.

 

Natalia Gavriliţa podczas swojego wykładu mówiła o sytuacji w Mołdawii w ostatnich dwóch latach i wyzwaniach, przed jakimi jej kraj stoi obecnie.

 

Zapis wydarzenia dostępny jest na kanale YouTube na profilu Studium Europy Wschodniej UW: https://www.youtube.com/watch?v=zpaXn_PV3-g

 

Organizatorem wydarzenia było Studium Europy Wschodniej UW.

W 2017 roku Natalia Gavrilița została członkiem partii Akcja i Solidarność, kierowanej przez Maię Sandu, a następnie mianowana na jej wiceprzewodniczącą.

 

W czerwcu 2019 roku odebrała tekę Ministra Finansów w rządzie Sandu, a w lipcu 2021 roku została wybrana do parlamentu Mołdawii. 6 sierpnia 2021 roku parlament Mołdawii większością głosów zatwierdził ją na stanowisko premiera. Posługuje się językiem rumuńskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.