Rozpoczęły się egzaminy maturalne. To pierwszy etap w drodze po wyższe wykształcenie. Uniwersytet ma w tym roku dla kandydatów cztery nowości, w tym dwie prowadzone w całości po angielsku.

Rekrutacja na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się 10 czerwca. Zapisywać można się przez internet. Katalog kierunków i zasady rekrutacji znajdują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, gdzie osoby chcące studiować na UW mogą już teraz założyć swoje konta rekrutacyjne.

 

W najbliższej rekrutacji dostępnych będzie ponad 200 programów studiów, wśród których są kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Tym razem kandydaci będą mogą zapisywać się na cztery nowości.

 

Geofizyka w geologii, stacjonarne, I stopnia

To makrokierunek prowadzony przez wydziały Geologii i Fizyki. Studenci będą się uczyć o trzęsieniach ziemi i wędrówkach kontynentów, badaniach sond kosmicznych i o tym, jak poszukiwać nowych złóż surowców naturalnych. Zajęcia pogrupowane są w bloki: matematyczny, fizyczny, informatyczny, geofizyczny, geologiczny i planetologiczny.

Czytaj więcej w IRK

 

Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem, stacjonarne, II stopnia

Kierunek prowadzony przez wydziały Lingwistyki Stosowanej oraz Filozofii i Socjologii połączy dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną. Będzie dotyczył współczesności i zjawisk takich, jak: globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy.

Czytaj więcej w IRK

 

Applied petroleum geosciences (nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów), stacjonarne, II stopnia

To interdyscyplinarny kierunek wydziałów Geologii i Chemii dla kandydatów, którzy ukończyli studia z chemii lub nauk o ziemi (geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, MSOŚ). Studenci poznają zagadnienia związane z przemysłem wydobywczym węglowodorów, w tym gazu łupkowego, przyjrzą się złożom energetycznym i mineralnym. Po skończeniu tego kierunku będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach naftowych i wydobywczych oraz związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Czytaj więcej w IRK

 

Humanitarian action (pomoc humanitarna), stacjonarne, II stopnia

Studia wydziałów Prawa i Administracji, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz uczelni partnerskich NOHA (Network on Humanitarian Action). Absolwenci będą potrafili nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych, robiąc to z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa. Rejestracja na nie, jako jedynego kierunku w katalogu, nie odbywa się przez IRK, ale przez stronę www.nohanet.org.

Czytaj więcej w IRK