Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska z Wydziału Orientalistycznego została odznaczona japońskim Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie ze Wstęgą.

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska pracuje w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki UW. Na Uniwersytecie prowadzi zajęcia dotyczące m.in. historii Japonii i spotkań Polski z Japonią od końca XIX w. Napisała wiele książek i artykułów dotyczących badań nad kulturą i historią tego kraju. Do najważniejszych publikacji pani profesor należą: „Cesarz Meiji (1852-1912) Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii”, „W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii” czy „Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945”.

 

Badaczka zaangażowana jest również w promocję japońsko-polskiej wymiany naukowej. Bierze udział we wspólnych badaniach, wykładach gościnnych. Uczestniczy w wymianie kulturalnej pomiędzy dwoma państwami np. organizując Dni Japonii na UW.

 

Order Wschodzącego Słońca to jedno z najważniejszych japońskich odznaczeń. W przeszłości był przyznawany jedynie mężczyznom za specjalne zasługi wojskowe. Dziś otrzymują go także osoby cywilne.

 

Ceremonia wręczenia orderu odbędzie się w rezydencji ambasadora Japonii w Polsce w pierwszej połowie lipca.