Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki IV edycji konkursu na projekty badawcze w ramach programu „Iuventus Plus”. Nagrodzono 18 projektów z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W tej edycji konkursu rozpatrzono 549 wniosków, wyłoniono 145 zwycięzców, a wśród nich znalazło się 18 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z sześciu wydziałów: Psychologii, Fizyki, Chemii, Biologii, Nauk Ekonomicznych, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz z Centrum Nowych Technologii.

 

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, posiadają wyróżniający się dorobek naukowy, prowadzą badania na wysokim poziomie i wydają międzynarodowe publikacje. Na finansowanie przedsięwzięć naukowych młodych badaczy ministerstwo przeznaczyło prawie 38 mln złotych. Finansowanie projektów rozpocznie się w 2015 roku.

 

Więcej informacji