Na rok akademicki 2019/2020 Biuro Prasowe UW przygotowało nową edycję materiałów informacyjnych o uniwersytecie. Ulotki i foldery w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) zawierają najważniejsze dane i fakty o uczelni – kształceniu, badaniach, współpracy międzynarodowej.

Materiały można obecnie pobrać w wersji elektronicznej (poniżej). Wersje papierowe będą dostępne w pierwszym tygodniu września. Zachęcamy do korzystania z folderów i ulotek wszystkie osoby planujące wyjazdy zagraniczne lub organizujące konferencje naukowe i inne uniwersyteckie wydarzenia.

 

Zapowiedzi wydawnicze

Biuro Prasowe przegotowało również jak co roku przewodnik dla studentów I roku z podstawowym informacjami dotyczącymi kształcenia na UW. Nowi studenci znajdą w nim odpowiedzi na pytania związane m.in. z rejestracją na zajęcia, wymianą krajową i zagraniczną czy pomocą materialną. Publikacja już wkrótce będzie dostępna w formie elektronicznej na stronie głównej UW. W wersji drukowanej będzie rozdawana nowym studentom podczas wydziałowych inauguracji lub dni adaptacyjnych.

 

Aby ułatwić jednostkom i pracownikom przygotowywanie własnych materiałów informacyjnych, stron internetowych i wystąpień publicznych, Biuro Prasowe przygotowuje przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego zestaw gotowych materiałów o UW do wykorzystywania na użytek własny lub do udostępniania na prośbę instytucji zewnętrznych. Są to gotowe teksty o uczelni (ogólne, o kształceniu, o badaniach naukowych) oraz prezentacje. Wszystkie materiały przygotowywane są w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku. Teksty do wykorzystywania w roku akademickim 2019/2020 już są dostępne na stronie www.uw.edu.pl/uniwersytet/materialy-o-uw-do-pobrania/prezentacje-i-teksty. Do końca września w tej samej zakładce zostaną również opublikowane nowe wersje prezentacji.

 

Folder o UW, j.polski, 2019/2020, pdf
Folder o UW, j. angielski, 2019/2020, pdf

 

Ulotka o UW, j.polski, 2019/2020, (pdf)
Ulotka o UW, j.angielski, 2019/2020, (pdf)