Trwa nabór wniosków w konkursie IDUB „POB IV dla Rodziców – Nowe Idee” skierowanym do osób prowadzących badania w dyscyplinach humanistycznych, które wracają do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem. Czas na przesyłanie zgłoszeń został wydłużony do 23 kwietnia.

Konkurs jest organizowany przez zespół IV Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) „Przekraczanie granic humanistyki” w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Do konkursu mogą się zgłosić:

 

  • pracowniczki i pracownicy, którzy w ciągu sześciu lat przed datą ogłoszenia konkursu przebywali na urlopach: macierzyńskim (oraz byli nieobecni na warunkach urlopu macierzyńskiego), ojcowskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a także posiadają co najmniej stopień doktora i są zaliczani do liczby N;
  • doktorantki i doktoranci, którzy w ciągu sześciu lat przed datą ogłoszenia konkursu zostali matką/ojcem lub przysposobili dziecko.

Jednocześnie osoba wnioskująca powinna prowadzić badania w obszarze POB IV.

 

Budżet konkursu wynosi 800 tys. zł, a poszczególne projekty otrzymają dofinansowanie wynoszące od 30 tys. zł do 75 tys. zł.  Termin przesyłania zgłoszeń mija 23 kwietnia.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w nauce poprzez ułatwienie rodzicom powrotu do pracy oraz łączenia nauki z opieką nad dziećmi.

 

Jest to już drugi konkurs dla rodziców organizowany w POB IV. W pierwszym, który odbył się w 2022 roku, dofinansowanie otrzymało dwanaście z czternastu zgłoszonych projektów.

 

Więcej o konkursie można przeczytać na stronie IDUB.