UW stworzy system motywacyjny dla pracowników i ofertę współpracy dla miasta. Senat UW przyjął strategię na cztery lata.

 

Dokument zawiera cztery cele: poprawienie sprawności organizacyjnej, ulepszenie kształcenia, wzmocnienie relacji z otoczeniem uczelni i jej rozpoznawalności, zapewnienie finansowych warunków rozwoju. Wszystko po to, by studentom dostarczyć wiedzę wysokiej jakości, a pracownikom pomóc poruszać się w administracyjnych meandrach.

 

Do najważniejszych założeń strategii należą: łatwiejsza wymiana doświadczeń i wyników badań między wydziałami oraz zacieśnienie współpracy między wydziałami a administracją centralną. Do oceny pracowników administracyjnych ma służyć jednolity system. Zostaną opracowane zasady motywacji i kryteria awansu. Strategia zakłada otwarcie rekrutacji na pracowników już zatrudnionych na UW.

 

Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników i studentów UW, ulepszanie dydaktyki, dostosowywanie programów studiów do sytuacji na rynku pracy to kolejne cele ujęte w strategii. Innym zamierzeniem uczelni jest próba poprawienia pozycji na arenie międzynarodowej.

 

Kolejnym z celów jest mocniejsza identyfikacja pracowników i studentów z Uniwersytetem. Za dwa lata UW obchodzi dwusetne urodziny. Studenci, absolwenci i pracownicy mogą zgłaszać pomysły na adres jubileusz@uw.edu.pl.

 

Uniwersytet chciałby być wzorem w prowadzeniu dyskusji. Krokiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie grup eksperckich, które zabierałyby głos w aktualnych kwestiach zajmujących opinię publiczną.

 

Plan jednogłośnie zaakceptował Senat UW na posiedzeniu 25 czerwca. Dokument jest uzupełnieniem strategii z 17 grudnia 2008 r.