4 czerwca zakończyło się trzydniowe posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP, którego współgospodarzem był UW. Konferencja wybrała nowe władze na kadencję 2016-2020.

Od 2 do 4 czerwca w Warszawie obradowali rektorzy uczelni skupionych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie organizowane było przez Uniwersytet Warszawski oraz Politechnikę Warszawską. Podczas spotkań Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego rozmawiano o najważniejszych osiągnięciach kończącej się kadencji władz KRASP-u. Zastanawiano się także nad wyzwaniami, jakie przed konferencją stać będą w najbliższych latach, a związanymi m.in. z finansowaniem polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz umiędzynarodowieniem krajowych uczelni.

 

4 czerwca wybrano nowe władze, które reprezentować będą KRASP do 2020 roku. Nowym przewodniczącym został  prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Na jego zastępów wybrano: prof. Wiesława Bielawskiego, rektora-elekta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. Andrzeja Tretyna, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP w kończącej się kadencji będzie pełnił funkcję honorowego przewodniczącego.