WDiNP UW oraz KRRiT przyznały nagrodę im. Pawła Stępki za prace o rynku polskich mediów i o formatach telewizyjnych.

Pierwszy raz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznały nagrodę w 2011 roku. 6 czerwca uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się piąty raz. Nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych otrzymał dr Maciej Wiktorowski, a za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych – dr Zbigniew Pinkalski.

 

– Tradycja zapoczątkowana pięć lat temu utrwala się i jestem przekonany, że ona służy i będzie służyła polskim mediom. Bo cóż ważniejszego może być niż próba rzeczywistego – nie tylko teoretycznego – spotkania się tych kilku światów, które tworzą polskie media: świata regulatora, czyli KRRiT, świata mediów, czyli praktyków, i świata teorii. Świat teorii jest niesłychanie ważny dla funkcjonowania mediów – mówił Jan Dworak, przewodniczący KRRiT.

 

Dr Maciej Wiktorowski dostał nagrodę za rozprawę „Strategie zarządzania rozbudową portfeli produktowych w obliczu zmiany technologicznej na rynku polskich mediów – przełom pierwszej i drugiej dekady XXI w.”, którą obronił na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Teresy Sasińskiej-Klas. Nagrodą w tej kategorii było 5 tys. zł ufundowane przez KRRiT oraz publikacja pracy przez WDiNP. – Przez ostatnie kilka lat miałem okazję tworzyć strategię wdrażania produktów mobilnych dla jednej z polskich grup medialnych, o czym jest moja praca doktorska. Dzięki doktoratowi nauczyłem się wiele o zarządzaniu i poznałem warsztat metodologiczny, który przydaje się nie tylko w pracy naukowej – opowiadał dr Wiktorowski.

 

Dr Zbigniew Pinkalski został nagrodzony za książkę „Prawna ochrona formatów telewizyjnych”, która została opublikowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer SA. Gratyfikacja pieniężna i w tej kategorii wyniosła 5 tys. zł. – Czuję się doceniony dlatego, że moja praca dotyczyła kwestii prawnych, które nie dla wszystkich są łatwe i mogą być czasem niezrozumiałe – komentował dr Pinkalski.

 

Patron nagrody – dr Paweł Stępka – ukończył WDiNP UW oraz Wydział Administracji i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Konstancji. Był wicedyrektorem biura KRRiT oraz przedstawicielem Polski w Radzie Europy w Komitecie Zarządzającym ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych, Grupie Specjalistów ds. Różnorodności Mediów oraz Grupie Specjalistów ds. Nowych Mediów. Zmarł tragicznie 8 listopada 2010 roku.