W VII edycji nagród Kryształowej Brukselki nagrodę w kategorii uczelni zdobył Uniwersytet Warszawski, a nagrodę indywidualną prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.Nagrody przyznawane są przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Jej laureatami zostają instytucje naukowe, przedsiębiorstwa oraz osoby ze świata nauki, biznesu czy organizacji społecznych, które mogą pochwalić się sukcesami w zdobywania grantów z unijnych programów wspierających badania i innowacyjność. We wszystkich dotychczasowych edycjach Uniwersytet Warszawski był w gronie nominowanych do nagrody, czterokrotnie udało mu się zdobyć statuetkę. W 2001 roku uczelnię nagrodzono w kategorii szkół wyższych. W 2010 roku Wydział Fizyki wygrał wśród instytucji badawczych. W 2013 roku nagrodę indywidualną otrzymał dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki, zdobywca grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla młodych naukowców. W tym samym roku Uniwersytet zwyciężył w kategorii jednostek badawczych.

 

Tegoroczny laureat nagrody indywidualnej – prof. Mikołaj Bojańczyk jest dwukrotnym zdobywcą grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Pierwsze dofinansowanie otrzymał w 2009 roku w kategorii Starting Grant dla naukowców rozpoczynających pierwsze poważne badania. Jego projekt zatytułowany „SOSNA – Expressive Power of Tree Logics” był próbą opracowania zrozumiałych dla komputera języków logicznych pozwalających wyróżnić naturalne własności. Na badania otrzymał 800 tys. euro. W 2015 roku otrzymał otrzymał subsydium Consolidator Grant przyznawane naukowcom rozwijającym działalność własnej grupy lub projektu badawczego. Europejska Rada ds. Badań Naukowych nagrodziła jego projekt pod hasłem „LIPA” zatytułowany „A unified theory of finite-state recognisability”. Dofinansowanie 5-letnich badań wynosi prawie 1,8 mln euro.

 

Uniwersytet Warszawski, po raz kolejny wyróżniony w kategorii instytucjonalnej, ma największe spośród polskich ośrodków naukowych doświadczenie w zdobywaniu krajowych i międzynarodowych grantów. Blisko 1/3 budżetu uczelni, opiewającego na ponad 1,3 miliarda zł, stanowią środki pozyskane na działalność badawczą. W dotychczasowych programach ramowych UE UW był liderem wśród polskich instytucji badawczych, co potwierdziło opublikowane przez Komisję Europejską opracowanie „Innovation Union Competitiveness Report”. W 7. programie ramowym (2007-2013) Uniwersytet zdobył dofinansowanie dla 99 projektów. Pierwsze wyniki konkursów programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020 (2014-2020) także okazały się pomyślne dla UW – do tej pory naukowcy z Uniwersytetu zdobyli 26 grantów. 2 granty uczelnia uzyskała też w programie ramowym na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME. Suma dofinansowania na projekty, które będą realizowane na uczelni wynosi 9 964 262,85 €. UW jest koordynatorem sześciu spośród nich.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 czerwca w Warszawie.

 

Plansza_YT Prof. Mikołaj Bojańczyk jest jednym z bohaterów cyklu filmowego prezentującego sylwetki naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zdobyli granty Europejskiej Rady ds. Badań >>