– Zależy mi na tym, aby ReMedy stało się nucleation point dla polskiej nauki – jednostką, która zapoczątkuje pewne zmiany organizacyjne, będzie służyła jako przykład, bodziec do wprowadzenia nowych rozwiązań przez innych – mówi prof. Magda Konarska, która wspólnie z prof. Agnieszką Chacińską została laureatką II edycji konkursu FNP na Międzynarodowe Agendy Badawcze. Wysokość grantu to 35 mln zł. Ośrodek ReMedy powstanie przy Centrum Nowych Technologii UW. O planach związanych z jego utworzeniem przeczytać można w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.

 

– Powinniśmy przygotowywać młodych ludzi do pracy naukowej tak, aby byli gotowi do podejmowania wyzwań, z których my dzisiaj jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, a z którymi oni spotkają się w przyszłości. To nie może polegać na uczeniu ich gotowych recept „jeśli trafisz na problem x, naciśnij przycisk y”. Konieczne jest stworzenie atmosfery, która umożliwi kreatywną, twórczą postawę naukowców, będzie pobudzać do dyskusji, wymiany myśli, autentycznej współpracy – przekonuje prof. Magda Konarska, która od dwóch lat kieruje Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW. Wcześniej przez ponad 20 lat zajmowała się biologią molekularną i bio-chemią na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Jednym z powodów jej powrotu do Polski była chęć uczenia młodego pokolenia, przekazywania nie tylko wiedzy ze swojej dziedziny, lecz także warsztatu pracy naukowej – tego, jak ważna jest otwartość. Otwartość na nawiązywanie kontaktów, śledzenie odkryć z pokrewnych dziedzin, zbieranie doświadczeń pracy w różnych grupach i poznawanie różnych sposobów myślenia. Tego uczy członków swojego zespołu w CeNT, a już wkrótce będzie miała okazję zaszczepiać te wzorce na większą skalę – w ośrodku realizującym agendę badawczą ReMedy (ang. Regenerative Mechanisms for Health), który powstanie przy CeNT UW. Prof. Konarska jest jedną z autorek projektu ReMedy, który w maju tego roku zyskał finansowanie w konkursie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na pierwsze 5 lat działalności nowy ośrodek otrzyma od FNP ponad 35 mln zł. Prof. Konarska będzie jego wicedyrektorem.

 

Drugą autorką projektu i przyszłym dyrektorem ośrodka jest prof. Agnieszka Chacińska. Badaczka dużą część swojej kariery spędziła na Uniwersytecie Alberta-Ludwiga we Freiburgu, po powrocie do Polski pracowała w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a w marcu tego roku została dyrektorem Centrum Nowych Technologii UW, gdzie kieruje również Laboratorium Biogenezy Mitochondriów. Obie panie profesor chciałyby doświadczenia zebrane w zagranicznych instytucjach wykorzystać do stworzenia miejsca pod wieloma względami nowatorskiego na tle naszego kraju. – Projekt, który dzięki finansowaniu FNP będziemy realizować, to nie kolejny grant badawczy – podkreśla prof. Chacińska. – Na początku nasza praca będzie koncentrowała się na zbudowaniu podstawy organizacyjnej agendy badawczej i zrekrutowaniu jej kadry naukowej. ReMedy jest czymś w rodzaju małego instytutu, osobnej instytucji, której zainteresowania naukowe są bardziej skoncentrowane niż w przypadku tradycyjnych jednostek. Tematyka badawcza CeNT UW jest bardzo szeroka, od fizyki, przez chemię, biologię po badania biomedyczne. ReMedy będzie zajmowało się węższą problematyką. Chcemy prześledzić mechanizmy regeneracyjne komórek, zrozumieć procesy molekularne, które zachodzą w naszych organizmach w trakcie chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych – wyjaśnia badaczka.

 

Cały artykuł „Naukowy know-how” przeczytać można w najnowszym numerze pisma uczelni „UW” (nr 4/38 2017).

ReMedy
  • nowy ośrodek realizujący agendę badawczą przy Centrum Nowych Technologii UW
  • w maju 2017 roku zyskał dofinansowanie w konkursie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 35 mln zł na 5 lat
  • autorki projektu: prof. Agnieszka Chacińska, prof. Magda Konarska
  • instytucja partnerska: Uniwersytet Medyczny w Getyndze
  • tematyka badawcza: zrozumienie wywoływanej przez stres adaptacji komórkowej na poziomie molekularnym i biochemicznym oraz wykorzystanie jej do walki z chorobami nowotworowymi i neurodegeneracyjnymi
  • międzynarodowa rada badawcza wybierająca kandydatów na kierowników laboratoriów w otwartych międzynarodowych konkursach i oceniająca postępy ich prac
  • 7 zespołów badawczych