8 naukowców z UW otrzymało granty w 2 konkursie Beethoven organizowanym przez NCN i DFG. Zebrali w sumie ponad 7 mln zł. Będą sprawdzać, jak matki godzą życie zawodowe i rodzinne, jak wzmocnić oddziaływania magnetyczne w związkach lantanowców oraz jak przedstawia się ekonomia stosowania konstytucji.

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft) zorganizowało 2 konkurs na finansowanie przedsięwzięć naukowych przez polsko-niemieckie zespoły. Dofinansowane prace potrwają 2-3 lata.

 

W panelu HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – granty otrzymało 4 naukowców z UW:

  • dr hab. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki ponad 602 tys. zł na pracę „Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich”,
  • dr Aneta Markuszewska z Wydziału Historycznego prawie 645 tys. zł na analizę „Pasticcio. Sposoby przygotowania atrakcyjnych oper”,
  • dr Anna Kurowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ponad 287 tys. zł na przedsięwzięcie „Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu zorientowanym na możliwości”,
  • dr Katarzyna Emilia Metelska-Szaniawska z Wydziału Nauk Ekonomicznych ponad 623 tys. zł na pracę „Ekonomia stosowania konstytucji”.

W panelu ST – nauki ścisłe i techniczne – finansowanie dostało 4 badaczy z Uniwersytetu:

  • prof. Stefan Pokorski z Wydziału Fizyki prawie 1,2 mln zł na „Wytyczanie drogi poza Model Standardowy”,
  • dr Bartosz Trzaskowski z Centrum Nowych Technologii ponad 1,7 mln zł na przedsięwzięcie „Karbeny anionowe i boryloaniony: udoskonalanie właściwości kompleksów rutenowych w metatezie olefin”,
  • prof. Jarosław Antoni Wiśniewski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki prawie 896 tys. zł na pracę „Algebraiczne działania torusa: geometria i kombinatoryka”,
  • prof. Wojciech Rafał Grochala z Centrum Nowych Technologii ponad 1,1 mln zł na opracowanie „Wzmocnienie oddziaływań magnetycznych w związkach lantanowców dzięki użyciu superpolaryzatora spinowego Ag(2+)”.

Do konkursu wpłynęło 155 wniosków. Łącznie w konkursie Beethoven 2 przyznano 38 osobom 28,4 mln zł.

 

Narodowe Centrum Nauki jest polską agencją, która rozdziela publiczne pieniądze na badania. Niemiecka Wspólnota Badawcza jest organizacją finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe.