Trzynaścioro badaczek i badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego weszło w skład Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024–2027.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest organem działającym na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

W październiku ogłoszono wyniki wyborów na kadencję 2024–2027. Wśród 169 osób, które od 1 stycznia będą zasiadać w RDN, znajduje się trzynaścioro naukowczyń i naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego:
 • prof. Bartosz Kontny, dziekan Wydziału Archeologii;
 • prof. Anna Malewska-Szałygin z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • dr hab. Tomasz Rakowski z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • prof. Iwona Lindstedt, dyrektor Instytutu Muzykologii na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek, kierownik Katedry Bibliografii i Dokumentacji na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • prof. Robert Grzeszczak z Wydziału Prawa i Administracji;
 • prof. Bogdan Zawadzki z Wydziału Psychologii;
 • prof. Tomasz Bulik, zastępca dyrektora Obserwatorium Astronomicznego;
 • prof. Sławomir Lasota z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • prof. Maria Ciemerych-Litwinienko, dyrektor Instytutu Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych na Wydziale Biologii;
 • prof. Paweł Kulesza, kierownik Pracowni Elektroanalizy i Elektrokatalizy Chemicznej na Wydziale Chemii;
 • prof. Krzysztof Pachucki, kierownik Katedry Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej na Wydziale Fizyki.