Działanie astrocytów – komórek w układzie nerwowym – może wpływać na zachowania społeczne oraz poczucie lęku. To wnioski z badań, które prowadzą dr Łukasz M. Szewczyk i dr hab. Marta B. Wiśniewska z Centrum Nowych Technologii UW wraz z międzynarodowym zespołem naukowców. Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie „Molecular Psychiatry”.

Dr Łukasz M. Szewczyk (Centrum Nowych Technologii UW, Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco) oraz dr hab. Marta B. Wiśniewska (Centrum Nowych Technologii UW) we współpracy m.in. z prof. Anną V. Molofsky z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco prowadzą badania dotyczące astrocytów, komórek znajdujących się w układzie nerwowym.

 

W czasopiśmie „Molecular Psychiatry” badacze opublikowali artykuł Astrocytic β-catenin signaling via TCF7L2 regulates synapse development and social behavior, w którym przedstawili wyniki badań dotyczących wpływu astrocytów na zachowania społeczne.

 

– Wpływ astrocytów na zachowania społeczne może odbywać się poprzez modulowanie działania neuronów – uściślając – regulację liczby synaps, jak również pobudzanie bądź wyciszanie synaps przez czynniki wydzielane przez astrocyty – mówi dr Łukasz M. Szewczyk.

 

Wywołana przez badaczy mutacja w astrocytach mysich osesków skutkowała nietypowymi reakcjami na bodźce społeczne – myszy po osiągnięciu dorosłości nawiązywały znacznie więcej interakcji z innymi osobnikami.

 

– Astrocyty – w stworzonym przez nas modelu choroby autyzmu, poprzez zwiększenie liczby synaps w korze mózgu – spowodowały, że myszy chętniej i częściej nawiązywały kontakt z obcymi osobnikami, co sugeruje ograniczenie u nich zachowań lękowych i strachu. Zaburzenia w złożonych zachowaniach społecznych mogą wynikać z niedorozwoju sieci astrocytów, dlatego też dalsza analiza ich działania może być potencjalnym celem w terapii chorób neurorozwojowych, takich jak zaburzenia w spektrum autyzmu czy schizofrenia – wyjaśnia dr Szewczyk.

Artykuł dostępny jest w wolnym dostępie na stronie czasopisma „Molecular Psychiatry”

Szewczyk, L.M. i wsp. Astrocytic β-catenin signaling via TCF7L2 regulates synapse development and social behavior: https://doi.org/10.1038/s41380-023-02281-y