Ogłoszono listę finalistów konkursu INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wśród dziewiętnastu wyróżnionych naukowców znalazło się czterech badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dr Tomasz Kazana z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, dr Wiktor Lewandowski i dr Karolina Piecyk z Wydziału Chemii oraz mgr Marcin Ziemniak z Wydziału Fizyki podczas finału konkursu zaprezentują projekty, które mają na celu popularyzację nauki. W czasie pięciominutowego wystąpienia każdy z finalistów będzie musiał opowiedzieć o swoim interdyscyplinarnym projekcie w jak najbardziej przystępny sposób.

 

– Mój projekt o cyberprzestępczości łączy w sobie zagadnienia z dziedziny prawa i kryptologii. Odkryłem, że znaczna cześć metod, które stosują cyberprzestępcy, jest całkowicie legalna. W prowadzonych przez mnie badaniach chcę dokładnie przyjrzeć się tym metodom i technologiom – mówi dr Tomasz Kazana z WMIM.

 

– Badam syntezę chemiczną oraz zastosowanie w naukach biologicznych serii modyfikowanych chemicznie nukleotydów, które posiadają przyłączone kationy lantanowców. Zaprojektowane związki będzie można wykorzystać w badaniach nad strukturą białek i kwasów nukleinowych za pomocą metod biofizycznych – wyjaśnia Marcin Ziemniak z Wydziału Fizyki UW.

 

Prezentacje będzie oceniała kapituła konkursowa składająca się z wybitnych naukowców oraz znanych popularyzatorów nauki. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 120, 100 i 80 tys. złotych na rozwój badań. Naukowcy powalczą również o nagrodę publiczności, która wynosi 10 tys. złotych.