8 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzyma Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową.

Premier Beata Szydło przyznała nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. W tym gronie jest 8 osób związanych z UW.

 

Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodzono 10 naukowców, w tym:

 

  • prof. Krzysztofa Ginalskiego z Centrum Nowych Technologii za pracę „Przewidywanie struktury i funkcji białek”,
  • dr. hab. Radosława Karasiewicza-Szczypiorskiego z Wydziału Historycznego za pracę „Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu”,
  • dr. hab. Michała Krawczyka z Wydziału Nauk Ekonomicznych za pracę „Nagrody w eksperymentach ekonomicznych. Studium metodologiczne”,
  • dr. hab. Piotra Nowaka, który pracuje na wspólnym stanowisku badawczym w Instytucie Matematyki PAN i na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, za pracę „Kohomologie grup o współczynnikach w modułach Banacha”,
  • dr. hab. Pawła Pietrukowicza z Obserwatorium Astronomicznego za pracę „Gwiazdy zmienne pulsujące w badaniach struktury i ewolucji Drogi Mlecznej”.

 

Za rozprawy doktorskie wyróżniono 25 osób, w tym:

 

  • dr. Damiana Włodzimierza Makucha z Wydziału Polonistyki za pracę „Wokół pojęcia fantazji. Młodzi pozytywiści wobec polskiego idealizmu «południa XIX wieku»”,
  • dr Agnieszkę Radziwinowicz za rozprawę „Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States”, którą napisała na Wydziale Filozofii i Socjologii.

 

Za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, uhonorowanych zostało 6 osób, wśród nich:

 

  • prof. Stanisław Kwapień w przeszłości związany z Uniwersytetem. Wyróżnienie otrzymał za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie matematyki, za nowatorskie łączenie metod analizy funkcjonalnej i metod rachunku prawdopodobieństwa.