Dr Michał Pilipczuk został laureatem XI konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Nagroda im. Witolda Lipskiego co roku przyznawana jest młodym naukowcom za znaczące osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Jej patronem jest Witold Lipski (1949-1985) przedwcześnie zmarły wybitny polski informatyk.

 

Dr Michał Pilipczuk jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013 roku na Uniwersytecie w Bergen. Dziś jest adiunktem w Instytucie Informatyki UW. Podstawową dziedziną badań doktora Pilipczuka jest algorytmika parametryzowana, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów grafowych, kernelizacji oraz zastosowań strukturalnej teorii grafów. Podczas swojej dotychczasowej pracy, laureat opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych z ponad czterdziestoma różnymi współautorami, które ukazały się w najlepszych czasopismach lub sprawozdaniach prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych. Jest również współautorem książki ,,Parameterized Algorithms” wydanej w tym roku. Jest to podręcznik dla doktorantów opisujący szerokie spektrum technik używanych przy pracy nad algorytmami parametryzowanymi.

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM).

 

Laureat odebrał nagrodę 8 października.