Fizyk, psycholog, chemik i informatyk odebrali Nagrody Ministra dla wybitnych naukowców. Wszyscy czterej pracują na Uniwersytecie Warszawskim.

Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje najlepszym badaczom, odkrywcom oraz autorom istotnych teorii i dzieł nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktykę i organizację nauki. Kandydatów zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele Uniwersytetu także zgłosili swoich kandydatów. 12 października czworo z nich odebrało statuetki.

 

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali:

  • Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – teoretyk informatyki, laureat wielu nagród naukowych, w 2009 roku dostał prestiżowy Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań na przedsięwzięcie „Sosna – Expressive Power of Tree Logics”, a w 2010 roku – Presburger Award – nagrodę przyznawaną przez European Association for Theoretical Computer Science,
  • Michał Ksawery Cyrański z Wydziału Chemii – teoretyk chemii, specjalista chemii strukturalnej związków organicznych, krystalografii i modelowania molekularnego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i MNiSW.

 

Nagrodę za całokształt dorobku odebrał:

  • Mirosław Kofta z Wydziału Psychologii – badacz psychologii osobowości i psychologii społecznej, członek Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się naukowo uprzedzeniami, dyskryminacją, pojęciem „obcości”, stereotypami.

 

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia dostał:

  • dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki – znawca fizyki teoretycznej, zdobywca grantu ERC na pracę „Quantum fields and knot homologies”, pomysłodawca portalu „Zapytaj fizyka”, na którym eksperci udzielają odpowiedzi na nadsyłane przez zainteresowanych pytania, MNiSW przyznało mu nagrodę „za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym jednotematyczny cykl publikacji pt. «Kwantyzacja i deformacje powierzchni Riemanna w kwantowych teoriach pola i teorii strun»”.